Torvestræde 1908
1908

Torvestræde 13

var havestykke til nr. 15 (t.h.). 1907-08 byggede ejeren Asmus Lau* huset med høj gavlfacade og karnap. Det står endnu, men er svært genkendeligt. Fotoet her (eller et tilsvarende) indsendte han til bygningskommission ud fra devisen at det er lettere at få tilgivelse end tilladelse; kommissionen anbefalede da også 13/4 1908 Dispensation af arkitektoniske Hensyn.

NT 7/8 1907
NT 7/8 1907

Frk. P. Laus* Modemagasin ved frk. Louise Lau (f. 1871) havde hidtil boet i nr. 15, i det lokale der ses t.h. på fotoet. Den flyttede ind i det nye nr. 13 hvor den ses på fotoet. Frk. P. Laus Modemagasin der var specialist i korsetter fra Duzaine Hansen og i finere hatte, i daglig tale byens hatteforretning, fortsatte til 1933. Louise Lau boede i huset, 1930 med 2 søstre og en husassistent. Hun var her stadig 1948.

Her var radioforretning 1937-62, først UG Radio, fra 1939 Crown Radio der 1962 indgik i Kruse & Hansen, Jernbanegade 6.

Torvestræde 13
23/6 2010 kl. 17.12 © pelo

30/4 1962 overtog Karl Johan Lange (1923-99) boghandelen Axeltorv 7 efter August Børner*. 13/5 samme år flyttede han den hertil, i begyndelsen i et mindre lokale. 1986-88 overdrog han den til sønnen Søren Lange. Januar 2005 flyttede forretningen hen i nr. 3.

facade 2001
4/9 2001 kl. 11.34 © pelo

indtil ombygningen 2005-06 kunne den tidligere facades buer skimtes gennem berapningen.

del af 100
tak til Malene Kalkar