badeanstalt

badeanstalt
1995, © Søren K. Svendsen

Kompagnistræde 12, hjørnet af Havnegade (t.v.), bygget 1900 for Næstved Kommune. Bygmester var tømrermester A.P. Jørgensen*, ing. Friis stod for installationerne. Sydsjællands Social-Demokrat 29/11: Anstalten er delt i to Afdelinger - a og b - en finere og en simplere. I Afdeling a, hvortil Indgangen er i Gavlen til Gaden, findes 2 Brusebade og 2 Karbade. I Afdeling b er der 6 Brusebade og kun 1 Karbad. Til denne Afdeling er Indgangen i Gavlen ud imod Aaen ... Prisen er i Afdeling a for Brusebade 20 Øre og for Karbade 50 Øre, i Afdeling b Brusebade 10 Øre og Karbade 25 Øre.

Byrådet opslog 1900 Pladserne som Bademester og Badekone ledige (SS-D 19/10). Bademestre:

NT 30/11 1900
NT 30/11 1900

Badeanstalten ophørte ca. 1970. Den blev revet 1995 kort efter el-værket, mere: 1 side frem.

Badeanstalten havde en senmiddelalderlig forgænger, Mogens Tuesens badstue. Den lå får skridt t.h. for denne. Efter Susåens frilægning har Næstved Museum markeret den med en stensætning i anlægget ned mod åen.

-----
Litt.:
Jens Olsen: Næstved elværk - vandværk, badeanstalt og elværk 1888-1991, Liv og Levn 7 - 1993, s. 16-19.

290