Arbejdernes Fællesbageri

Ågade 2, bageri
18/3 2008 kl. 12.10 © pelo

Ågade 2, bygget 1912-13 ved arkitekt Ludvig Beldring* for Arbejdernes Fællesbageri; murermester Lars Christensen og tømrermester Lars Larsen vandt de tunge entrepriser; udvidet bagud 1919 og t.h. 1934.

I det aflange gavlfelt stod ARBEJDERNES FÆLLESBAGERI

Med ironi, kærlig eller hånlig, kaldtes arbejderbevægelsen den trepattede ko - parti, fagbevægelse og kooperation: virksomheder ejet af arbejderne og drevet af fagbevægelsen. Kooperationens flagskib i Næstved blev Akts. Arbejdernes Fællesbageri for Næstved og Omegn. Initiativet kom fra Arbejdernes Fællesorganisation 1908, selskabet stiftedes året efter ved aktietegning. 10.000 Halvtredsører blev til Arbejdernes Fællesbageri, som det hed i Sydsjællands Social-Demokrats jubilæumsartikel 4/5 1938, idet aktierne á 10 kr. skulle indbetales i løbet af 5 måneder med 50 øre om ugen. Formand var A.M. Kristensen*, i bestyrelsen sad partiets sværvægtere: tømrer Hans R. Andersen*, murer P. Hansen*.

Produktionen begyndte 9/5 1913. Sloganet Fuldvægtigt Brød til den rigtige Pris var velvalgt op til og under 1. verdenskrigs dyrtid, da virksomheden roste sig af at den havde foranlediget en lavere maksimalpris på brød end den de private bagermestre ville have.

1965 fusionerede det med Ringsted Fællesbageri: Rinæs Brød A/S. Ca. 1971 ophørte bagning her, bygningerne blev brugt til lager og distribution. Virksomheden ophørte 1978/79.

Ågade 2
28/3 2005 kl. 11.23 © pelo

og Indre Vordingborgvej 26

1912 købte Arbejdernes Fællesbageri ejendommen. Vald. Nielsen blev ansat som forretningsfører / bestyrer her. Også hans efterfølgere boede her med familie og husassistent:

Indre Vordingborgvej 24
15/3 2002 kl. 11.56 © pelo

Indre Vordingborgvej 24

Da Fællesbageriet overtog huset 1912, blev lejlighederne efterhånden lejet ud til vennerne:

2: 192br,ø
24: 192dx