Indre Vordingborgvej 11

NT 21/7 1891
NT 21/7 1891

hjørnet af Oskarsvej. De første huse blev bygget 1891 for brygger A.C. Kragh-Müller*, Bryggeriet Næstved. Grunden købte han af tømmerhandler Fr.V. Sabra*. I Næstved byråd 4/12 1890 forelagde gasudvalget Erklæring om Gasledningen til Ølbryggeriet ved Vordingborg Landevej. Produktionen begyndte 1891.

NT 12/7 1894
NT 12/7 1894
Føniks 1902/03
1902/03, NæstvedBilleder TP,51,213

1898 gik Kragh-Müller konkurs. Virksomhed og bygninger gik på tvangsauktion og blev overtaget af Bryggeriet Føniks A/S med bl.a. købmændene Valdemar Huus* og Jacob Thaning*. 1913/14 overtog det Mads Nielsens* Hvidtølsbryggeri, Farvergade 7, 1916 også C. Friis'* Enke.

Bryggeriet Føniks ca. 1910
ca. 1910, virksomhedens eget prospekt, Næstvedegnens Arkiv

Brygmester og bestyrer var fra 1898 - 1938 Vilh. Holm*, der boede overfor i nr. 18 hvor virksomheden vel også havde kontor. Han blev derefter formand for bestyrelsen.

Bryggeriet Føniks, 1926
1926, tegning af Karl Hansen Reistrup*, Næstvedegnens Arkiv
Bryggeriet Føniks ca. 1950
ml. 1939 og 1955, J.B. Melberg
Efter ombygning 1938-39. 1938-53 var J.P. Dithmer direktør og brygmester. Bryggeriet forblev et ret beskedent foretagende, havde vel aldrig mere end ca. 20 ansatte, men var alligevel en markant virksomhed i byen. Det producerede også mineralvand. Som så mange provinsbryggerier kom det i vanskeligheder i 1950'erne. Dithmer greb til at producere og sælge øl uden om regnskabet, for hvilket han 5/3 1954 idømtes 50 dages hæfte, en bøde og en erstatning til statskassen. Februar 1955 trådte selskabet i likvidation.

Indre Vordingborgvej 11
25/8 2004 kl. 18.18, © pelo

Frøhandel Aage Pedersen A/S, tidligere også Herlufsvænge Handelsgartneri, Ringstedgade 61, blev hjemløs da sygehuset skulle udvide og flyttede 1958 hertil. Det var her til lidt op i 90'erne. De senere år stod bygningerne tomme og forfaldt. Nedrevet 2017. 2020-22 byggede Olsen Ejendomme A/S 2*6 rækkehuse på grunden.

Indre Vordingborgvej 11, baghus
25/8 2004 kl. 18.19, © pelo

En rest baghus i gården, vel fra bryggeriets ældste tid, stod -2017. Næstved byråd accepterede 4/12 1890 Kragh-Müllers ansøgning om tilladelse til at belægge Baghuset ved Bryggeriet med Tagpap. Det kan være huset her.

mrk 193r,q