Hermansens jernstøberi

Grønnegade 16 ca. 1870
ca. 1870, starbas.net B-12993

Grønnegade 16, forhus

J.A. Hermansens Sønner

fabrikken 1883
1883, af ann. i Næstved Avis 19/9 og senere

1877 gik virksomheden videre til J.A. Hermansens Sønner Henrik* (1839 - 1922) og Osvald (1850 - 1923). Førstnævnte sad i byrådet 1882 - 1900. De boede i forhuset indtil engang i 90'erne da de flyttede til Villa Ferrum. Men bygningerne her var fortsat beboede: o. 1890 værkfører Hans Morten Helms med familie men ingen tjenestefolk.

Andre erhvervsdrivende boede stadig til leje:

fabrikken 1904
prospekt 1904, Næstvedegnens Arkiv, A5464 lb.nr.11c

Efter en storbrand 1896 blev fabrikken genopbygget med shedtage, byens første, og elektricitet fra eget el-værk, mere end 10 år før resten af byen - endda med kabel til Villa Ferrum. 1899 købte virksomheden matr. 12 og 13 t.v. af hhv. Walsteds enke og detailhandler Jens Olsen og rev dem ned.

Tegningen viser fabrikken 1898 genopbygget efter branden. Langs Grønnegade (forgrunden t.h.):

I baggrunden skimtes Farimagsvej og jernbanen.

Omkr. 1900 beskæftigede fabrikken ca. 100, mest faglærte.

Bygningerne her var fortsat beboede:

DEFOR
1915-87, ukendt fotograf, starbas.net B2796

DEFOR

1906 indgik virksomheden i De forenede Jernstøberier, DFJ eller DEFOR, der specialiserede produktionen her til el-motorer, centralvarmeanlæg og efterhånden især ventilatorer. 1947 brød civilingeniør S.T. Westenholz m.fl. ud og dannede Nordisk Ventilator Co. (Novenco). Sidst i 1959 beskæftigede Næstved-støberiet 288 arbejdere og 75 funktionærer. DFJ standsede produktionen her midt i 1980'erne.

Bygninger blev bygget indtil 1963. Særlig kan fremhæves nogle tidlige arbejder, 1911-16, af arkitekt Johs. Tidemand-Dal der fik sit gennembrud her. Her ses hans produktionshal fra 1915. 1987 ryddede DFJ husene for inventar hvorefter forfald og hærværk satte ind. De blev revet ned 1991-92. Pladsen henlå herefter som en en midlertidig P-plads i mere end 10 år.

1966 åbnede en Mobil servicestation mod Farimagsvej. Den er nu afløst af OK Benzin.

Litt.:
Mads U. Jensen: Den første industrivirksomhed i Næstved - Og en af de sidste i bymidten; Liv og Levn 1 - 1987, udg. af Næstved Museum

14-15, gl. 70, 85c
13, gl. 69
12, gl. 68