Madsens klædefabrik

hjørnet 1880
Næstved Avis, ann. 6/3 1880 o.a.

Lille-Næstved, hjørnet Karrebækvej Slagelsevej. Manufakturhandler Fr. Madsen* & Co., Hjultorv 10, købte 1878 ejendommen af Herlufsholm og indrettede klædefabrik med iværende Dampmaskine, Kjedel og Axelledning (NT 18/3 1882). 1882 solgte han til garver Sophus Schrøder der etablerede Lillenestved Garveri. 1889 overtog et konsortium af bl.a. storebror garver Ludvig Schrøder huset, men Sophus Schrøder var her stadig 1890. Omkr. 1893-95 drev Frits Vilh. Schrøder maskinfabrik her. 1896 gjorde J.A. Hermansens Sønner udlæg i huset. De brugte det til udlejning og solgte det 1912 eller kort før til karetmager Aage Hansen Fossing.

12m,q,g