Ringstedgade 35

Ringstedgade 35
vel ca. 1900, E. Arnholtz, NæstvedBilleder 79,493-005

1881 byggede murermester Morten Hansen* garveri med beboelse (baggr. t.h.) for garvermester Hans Thies Schmidt, Ringstedgade 18, herude: Ringstedgades Forlængelse 7, fra 1938 Ringstedgade 35.

NT 25/4 1882
NT 25/4 1882

Schmidt flyttede herud, men gik konkurs 1883. På tvangsauktionen samme år købte skomagermester Emil Ljungberg*, Kindhestegade 4 gården og overdrog driften af garveriet til sønnen Chr.A. Ljungberg. 1886 lod de murermester P. Hansen* bygge om så at der blev plads til en dampmaskine. Ljungberg jun. boede her stadig 1901 men gik konkurs samme år.

NT 10/8 1901
NT 10/8 1901

Far Emil havde kautioneret og blev derfor 1910 ramt af personlig konkurs; det samme gjaldt svigerfaderen, murermester P. Hansen, også medlem af Næstveds håndværkeraristokrati. Det overlevede ingen af de to. Fra senest 1911 ejede Næstved-filialen af A/S The Danish Egg Export Comp. gården, forretningsbestyrer Rasmus Jensen boede her.

Nu er grunden del af sygehusets p-plads.

1874 havde en ny sundhedsvedtægt forbudt garveri i bymidten. Det galdt ikke eksisterende virksomheder, men der har vel været et vist pres for udflytning.

56c