ca. 1918
ca. 1919, udsnit af postkort

træskofabrik, Kindhestegade 18

nr. 20

forrest, t.v., 7 fag bindingsværk i 1 etage med skifte kviste, blev mellem 1876 og 1919 erstattet af dette grundmurede forhus. Her var

nr. 18

forhus om-/nybygget, 1 til 2 etager, 1899/1900 for tømrermester Jørgen Johansen*, Slagelse, der købte stedet af farver Harald Schnipper* der var udvandret til Californien. Johansen grundlagde samme år Næstved Træskofabrik. med adgang gennem porten i nr. 20.

Direktøren boede her selv med familie og tjenestepige. Ligeledes andre ansatte:

Ovenpå i forhuset boede folk af det bedre borgerskab

1938 blev ejendommen solgt til mekaniker Werner Ditlevsen, søn af automobilforhandler Axel B. Ditlevsen (d. 1952).

træskofabrikken

træskofabrikken 1902
1902, starbas.net N-B-7828

med dampskorsten, bygget 1899/1900 for tømrermester Jørgen Johansen*, der hermed grundlagde han Næstved Træskofabrik. 1901 boede han her med familien og en tømrersvend som værkfører. 1908 blev virksomheden overtaget af Axel Bech (d. 1955), 1915 af A/S De forenede Træskofabrikker der overdrog ledelsen til direktør Maegaard Olsen (1866 - 1939). Den producerede også træuld. På højden beskæftigede den omkring 50 personer, i midten af 1930'erne omkring 30. Fabrikken lukkede 1937/38.

Kindhestegade 18-20
13/6 2004 kl. 11.09 © pelo

forhuse ombygget 1962 ved arkitekt Fl. Hansen, Haslev, for VW-forhandler Per Nielsen og igen 1980 ved arkitekt Gustav Petersen for samme.

156, gl. 116,117