Jernbanegade 4

Jernbanegade 4
10/9 2006 kl. 18.00 © pelo

bygget 1893 for urmager Peder Jensen* der året før havde købt grunden, dels af skomagermester Carl Chr. Nielsen*, dels af kommunen. 1961 påbyggedes funktionalistiske kviste ved arkitekt Urban Hansen-Reistrup*. 1977 ændredes butiksfacaden med færre lokaler og færre døre. 1999 blev facaden restaureret ved arkitekt Jan Høyer Hansen, Erik Jensen Design, Jyderup, der også lavede kvistene.

P. Jensen* var også instrumentmager, guldsmed, optiker og vognmand. 1893 flyttede han forretning og bolig hertil fra Vinhusgade 16. Han boede på 1. sal, 1901 med kone, 3 børn, 2 tjenestepiger og 3 svende. Sønnen Aage Jensen videreførte forretningen 1921-23/24, Georg Frankel 1923/24-27. Enkefru Maren Sophie Jensen (f. 1862) ejede og boede i huset - mindst 1948.

Hans Jensen drev herreekviperingsforretning o. 1896 - mindst 1935, tilflyttet fra Vinhusgade 9; han boede alene bag butikken.

Enkefru Hertha Maria Jensen drev broderiforretning 1898 - mindst 1911 og boede bag butikken

Der var 3 store lejligheder på 1. sal. Her var liberalt erhverv:

Senere forretninger:

I gården var 1938-87 et efterhånden anseligt vvs-værksted først Hansen & Frederiksen, fra 60'erne Emil Hansen, fra 70'erne Emil Hansen & Søn. Det flyttede ud til Holsted Erhvervsområde, hvor det stadig er.

Jernbanegade 4, tympanon
9/5 2002 kl. 18.26 © pelo
NT 23/10 1892
NT 23/10 1892

NT 7/5 1892: Byggegrunden skal udgraves - den bestaar af en endog ret høj Sandbanke - saa det vil tage nogen Tid, førend den bliver anvendelig. P. Jensen klarede det tjept på den måde.

NT 22/9 1893
NT 22/9 1893
84b