Jernbanegade 29-33, Farimagsvej 34

Jernbanehotellet ca. 1930
postkort sendt 1932, udsnit
Jernbanegade 31-33, Farimagsvej 34
1/7 2008 kl. 11.21 © pelo

Jernbanehotellet, bygget 1892 for gæstgiver Peder Hemmingsen*; ombygget 1943 ved arkitekt Jørgen Otbo for hotelejer Alfred Hansen. Oprindelig stod facaden i blank mur med kvadrede hjørner og gesimser.

NT 14/12 1905
NT 14/12 1905

Så blev her beværtninger:

Bagest t.v. mod Jernbanegade åbnede Sonja og Frank Madsen september 1971 Tower Pub - Næstveds første ægte pub, efter engelsk mønster. Den forsatte fra oktober 1977 under skiftende ledelse og findes stadig.

På 1.sal blev der diskotek under skiftende navne: 1970-71 Madrigal, fra maj 1972 Rafaél, fra 3/2 1977 Nattergalen, o. 1982-86 Ny Rafael, fra 1988/89 Si-Si, o. 2003 Flashlight. I stueetagen var der Pulterkammeret o. 1976-77, så Topsy, fra december 1988 Corner Bodega.

I den høje kælder t.h. mod Farimagsvej, det tidligere hotelkøkken, har der siden 10/4 1975 været mere seriøs restaurant, først Munkekælderen, fra senest 1985 Steakhouse Munkekælderen, siden november 1989 Italia ved Antonio Iaria, tidligere i Jernbanegade 15. Den har bredt sig til stueetagen.

Farimagsvej 34

Fyrtøjet, Farimagsvej 34
20/4 2003 kl. 10.01 © pelo

bygget 1869 for slagtermester Andreas H. Halvorsen der boede her 1870, tilflyttet fra Østergade 13. Huset ses vel på et tegning fra 1870.

Sidst i 1871 gik huset på tvangsauktion. Peder Hemmingsen* fra Sorø købte det 1873. Han drev detailhandel, vognmandsforretning med Reisestald her ved Jernbanestationen (NA 14/9 1874) og senest 1878 værtshus. 1880 boede han her med kone, 10 børn, tjenestepige og -karl, 1890 med samme familie og en staldforpagter. Sønnen Chr. Hemmingsen* drev slagteri her, vel en fortsættelse af Halvorsens virksomhed, på kant med sundhedsvedtægten. Borgmester Salicath* i byrådet 2/7 1891: Det vanskelige ved Sagen var, at der ikke var Afløb for Blod og Vand m.m. fra Forretningen. Ganske vist laa Møddingen, hvor saadant hidtil var bleven henkastet, paa sandet Grund, men det vilde jo dog ikke vare længe, før Grunden var mættet.

Her har vel også været værelser. Men Hemmingsen havde større planer. 1874- bombarderede han byrådet med tilbud om at købe kommunens grund op til Jernbanevejen (t.v.), men blev holdt hen. Byrådet ville afvente hvad det blev til med en Nestved-Slagelse Bane (NA 7/7 1888). 1887 nåede han et stykke vej ved at købe en strimmel frem til Jernbanevej af Johan Lund. Først 2/7 1891 da Slagelse-banen var besluttet (åbnet 15/5 1892), afhændede kommunen grunden op til Jernbanevej til ham. Her byggede han 1892 Jernbanehotellet (ovenfor). Driften overlod han til sin ældste søn, slagter Christian Hemmingsen, mens han selv blev ejendomsmægler. Han overdrog husene til sønnen engang mellem 1906 og 11, men boede her - død 1911.

Huset blev krostue for hotellet. Bagved var der stalde med vognmandsforretning

Redningskorpset Zonens Næstved-afdeling begyndte her 1930 med en enkelt ambulance hos vognmand Jensen; 1932 flyttede det til den daværende brandstation i Teatergade.

Da hotellet lukkede 1969, fortsatte krostuen som værtshus. En tid hed det Rottehullet - i folkemunde Røvhullet. Efter en større istandsættelse 1985 blev det til Fyrtøjet, 2019 til Jæger Pub.

58a,b, del af 29
57