Ramsherred 18
31/5 2009 kl. 7.36, © pelo

Ramsherred 18

bygget 1909 af tømrermester, entreprenør Carl Jensen der købte grunden af det konsortium der kort før havde købt det af enkefru Rodings* dødsbo og ejede huset -1918. Oprindelig var der smedejernsgitre og antagelig små altaner på toppen af de to karnapper.

NT 22/10 1909
NT 22/10 1909

Pensionatet Højskolehjemmet blev etableret 22/10 1902 i Søeborghus. Det var organiseret som en forening, o. 1904 med pensioneret lærer Vinther som formand. 1909 flyttede det ind i det nye hus her hvor det optog det meste af huset over forretningsfacaden. Bestyrerinde Kirsten Nielsen ledede afdelingen her. 1916 var hun afløst af Anne Sofie Høegh, bistået af en søster, 1919 fulgt af frk. Astrid Coff, tilflyttet fra Søeborghus; hun boede her med sit personale: 2 stuepiger og en kokkepige. Det var et livligt pensionat og hotel, især når omrejsende teater- og revyensembler indkvartede sig her, bekvemt lige over for teatret i Bygningen. Højskolehjemmet var her - 1955.

NT 9/4 1910
NT 9/4 1910

Soldaterhjemmet, også med Vinther som formand, fulgte med, tilflyttet fra Ringstedgade 3. Det har næppe levet længe, blev måske afløst af soldaterhjemmet i KFUM-huset fra 1913.

Først i december 1909 flyttede herreekviperings- og manufakturforretningen Stjernen ved Søren Møller Sørensen hertil fra Kindhestegade 2; den lukkede 1913.

NT 20/10 1913
NT 20/10 1913
NT 11/12 1920
NT 11/12 1920

Senest 1916 - 1955 var her beværtning

Beværtningens navn blev relanceret 1965 af genboen.

Senere:

Ramsherred 18, medaljon
8/6 2004 kl. 7.55, © pelo

88a