Jernbanegades tårne

Jernbanegade 1
13/9 2005 kl. 13.31, © pelo

Historicismen var glad for tårne. De kunne forvandle moderne huse til middelalderborge, renæssanceslotte eller barokpalæer. Bygmestrene fulgte med i de internationale strømninger.

På Jernbanevejen ses de fra begyndelsen. 1875 gjorde malermester Christian Petersen* Sct. Mortensgade 2 til Jernbanegade 1, den nye gades første hus. Det blev ellers ret nøgternt men fik et 8-kantet hjørnetårn.

Jernbanegade 27
1/7 2008 kl. 11.23 © pelo

Det næste kom 19 år senere. 1894 byggede tømrermester Valdemar Svendsen* nr. 27, en forlængelse af nr 25, 2 ret afdæmpede huse. Byrådet 1/2 1894: Der vilde blive reist en taarnagtig Bygning ned mod P. Hemmningsens Ejendom, 1½ Alen ud paa Fortovet, og det ville være prydeligt for Jærnbanevejen, navnlig vilde den grimme Gavl paa Jærnbanehotellet derved blive dækket. - ... Taarnbygningen af Svendsen var bleven tilsat efter Opfordring af et Medlem af Forskjønnelseskomiteen for at dække den omtalte Gavl. Taarnbygningen vilde fordyre Bygningen for Svendsen med 1000 Kr. (NT 3/2).

Så gik det stærkere:

Søeborghus ca. 1915
ca. 1915, postkort

Søeborghus, Teatergade 2, Jernbanegade 6, bygget 1896-97 for malermester C.K. Søeborg*. Efter en brand 1969 blev tårnet sløjfet, men det genopstod, lidt forenklet, 2003-04.

Jernbanegade 2-6, 1895
ca. 1895, starbas.net B-10550-21

helt t.h. gavlen af Jernbanevej 2, Kattebjerg 1, del af samme gård som snedker Lemvig solgte 1892 til murermester Ole Petersen, Sandstræde. Han byggede straks ny længe mod Jernbanevej men nøjedes med at modernisere det gamle hjørnehus. 1896 blev han overbudt af maler Søeborg på nr. 6, hvor huset med 3 fulde etager, skråt hjørne og tårn (ovenfor) stod færdig året efter. Petersen svarede samme år med ny ombygning:

Kattebjerg 1
31/5 2008 kl. 18.30 © pelo

Hjørnet, fornyet 1897: 3 fulde etager, skråt hjørne og tårn. Kappestrid på arkitektur. Der var anseelse i tårne.

Bygningen ca. 1930
1917, E. Larsen Demuth*, postkort, starbas.net N-B 12980

Industriforeningen ombyggede 1897 sin bygning ved arkitekt Georg E. Andersen*. Næstved Tidende 16/12 1896: Efter denne Tegning .. vil Industribygningen blive en virkelig Pryd for Byen. Industriforeningens generalforsamling 3/12 1897 takkede Bestyrelsen, fordi den saa resolut havde taget fat paa Bygningens Udvidelse, saaledes at den nu vilde fremstaa i en fuldkommen Skikkelse .. Bygningens Ydre var nu bleven imponerende (NT 5/12).

3 gange nybarok på 1 år.

Jernbanegade 15
18/6 2002 kl. 7.18, © pelo

Jernbanegade 15, hjørnet af Johannebjergstien (t.h.), bygget 1905-06 af tømrermester, entreprenør Carl Jensen*. Fransk renæssance.

Jernbanegade 5, Ramsherred 20
18/6 2002 kl. 7.20, © pelo

Jernbanegade 5, Ramsherred 20, bygget 1907-08 af tømrermester, entreprenør Carl Jensen*.

Skolen på Jernbanegade
25/5 2009 kl. 18.52, © pelo

Skolen på Jernbanegade, bygget 1911-12 for Næstved Kommune. Arkitekt var københavneren G.B. Hagen (1873 - 1941).

og byens

Ferdinands gård
ca. 1910, postkort Alstrups Kunstforlag, NæstvedBilleder 80,944, udsnit

Uden for Jernbanegade ser jeg kun et byhus med tårn: Ferdinands Gård på hjørnet af Axeltorv og Kirkestræde, bygget 1899 ved arkitekt Fr. Wilsbech*. Desværre er spiret siden gået tabt.

NT 21/4 1900
NT 21/4 1900

Manufakturhandler Lorents P. Ferdinand* brugte tårnet i sin markedsføring.

Reistrups villa, Reistrupvej 9
9/5 2004 kl. 14.20 © pelo

Opså et par villaer lagde sig efter det. Her Reistrupvej 9, bygget 1897 for kunstneren Karl Hansen Reistrup*

Præstøvej 39
12/8 2004 kl. 11.38 © pelo

Og Villa Thorshøj, Præstøvej 39, bygget 1907/08 for ekviperingshandler J.A. Thomsen*.