toldbod

J.D. Herholdts opstalt
J.D. Herholdts opstalt, Kgl.Bibl., ark 4510
tidlige toldbod
ca. 1900, Næstved Museum

Førhen lå toldboden ved havnen ved Suså. Straks ved banens åbning 1870 blev der også toldkontor på banegården. 1891 byggede toldvæsnet denne bygning ved arkitekt J.D. Herholdt t.v. for banegårdspladsen, Farimagsvej 37, I Anledning af Nestved Jærnbanestations forestaaende Udvidelse paa Grund af Slagelse-Nestvecd Banens Tilslutning (NT 8/10 1890).

Entreprisen gik uden licitation til murermester Licht, Kbh. Det vakte utilfredshed hos Nestveds håndværkere, og hos Tidende: Vi finder, at dette er en Tilsidesættelse af Provinshaandværkerne, naturligvis særlig de Nestved Haandværkere. F.V. Sabra*, Østergade, leverede materialerne.

NT 16/10 1891
NT 16/10 1891
NT 29/1 1891
NT 29/12 1891

Toldforvaltere her:

Ingen boede her. På fotoet ses vel toldforvalteren (Kleist eller Erecius) med en toldassistent.

10. december 1937 flyttede etaten til den nye toldbod ved den nye havn og solgte huset her til Møller og Handbergs* stenhuggeri overfor der op i 50'erne havde han udstilling her og også lejede til diverse erhverv. Omkr. 1960 havde grosserer Edgar Fischer lager for cykler, knallerter og elektronik her, udflyttet til Mosevej.

1972 blev huset revet ned til fordel for en udvidelse af banegårdspladsen.