Justitsråd Wittes og Hustrus Stiftelse

Wittes Stiftelse, Farimagsvej 24
3/7 2008 kl. 10.31 © pelo

Farimagsvej 24, grundmur på naturstenssokkel, bygget 1905-07 for Justitsråd Wittes* og Hustrus Stiftelse der købte grunden af Wittusens* arvinger. Arkitekt var Vilhelm Fischer[1], Kbh., der var nevø af stifterens afdøde mand; Johs. Jørgensen murede. Huset rummede 6 lejligheder med centralvarme og portnerbolig. 1996-97 blev huset renoveret med tilskud fra Næstved Kommune.

Justitsråd Iver Nicolai Witte* var postmester fra 1830-64. Han ejede en gård på Axeltorv, senere kaldet Fixhus, der var postkontor 1830-64/65. Hans datter Henriette Cathrine* (d. 1904) giftede sig med Emil Theodor Fix*, der med sin boghandel, nu Langes Boghandel, overtog huset på Axeltorv og lagde navn til både det og Fixvej i Markvarteret. Da Henriette Cathrine var blevet enke, satte hun ved testamente sine afdøde forældre dette minde, der altså først rejstes efter hendes død.

NT 24/10 1912
NT 24/10 1912

Fundatsen bestemmer, at stiftelsen skal bestyres af postmesteren, sognepræsten og politimesteren. Dens Nyderinder skal være Enker og Døtre efter Postembedsmænd, Embedsmænd og Borgere navnlig i Næstved og denne Bys Omegn. Med hver plads fulgte et legat på 300 kr. pr. år.

Her tilbragte enker og frøkner af borgerskabet deres otium. De første pladser tildeltes oktober 1907

senere:

1925/26 indrettedes en lejlighed i kælderen. Her boede portner og havemand

--------
1] Weilbachs Kunstnerleksikon, udg. 2000, normalt særdeles pålideligt, angiver uden forbehold Fr. Wilsbech som husets arkitekt. Men evidensen for Fischer er stærk - ikke mindst hans originale og signerede tegninger på Næstved Kommunes Tekniske Forvaltning. Det er mig bekendt Vilhelm Fischers (1868 - 1914) eneste arbejde i Næstved. Hans mest kendte værker er Hotel Bristol på Rådhuspladsen i København (1901-02) og Råd-, Ting og Arresthuset i Holbæk (1909-11).

Wittes Stiftelse
10/10 2004 kl. 9.47 © pelo
Wittes Stiftelse
20/3 2003 kl. 10.09 © pelo
4v