Brogade 7

Brogade 7
16/4 2004 kl. 16.59 © pelo

"Brotorvet", hjørnet af Farvergade (t.h.)

Her var købmandshandel af den traditionelle, altsælgende slags senest 1883-:

Niels Hansen* overtog 1878 købmand Beekens* forretning i nr. 9. Han solgte grovvarer, især støbegods, men også kul, korn, foderstoffer og kolonial. 1900 købte han gården her som han flyttede til kort efter, vel 1901, med forretning nede og lejlighed ovenpå hvor han boede o. 1906-21 med kone og tjenestepige, o. 1906 også nevø og prokurist Christian F. Lorenzen*.

1906-22 var Niels Hansen også direktør i Næstved Diskontobank. 1912 optog han Chr. Lorenzen i forretningen der blev til Niels Hansen og Co. Ligesom Brandt* i Østergade og Daase* i Ringstedgade havde forretningen lokaler på begge sider af gaden, her ved indfaldsvejen fra Lille Næstved. Kolonialhandelen flyttede over i nr. 6, ledet af Lorenzen indtil 1942.

1925 boede enkefru Hansen her med en frøken og en husassistent; o. 1929-48 Chr. Lorenzen med familie men igen tjenestefolk, tilflyttet fra nr. 6. Grovvarehandelen her blev videreført af P. Emanuel Hansen - død 1954. Oktober samme år købte Gerhard Kjærdorf den. I begyndelsen kaldte han den Niels Hansen & Co's Eftf. og solgte støbegods og Kosangas. Efterhånden blev det hårde hvidevarer, fra 1975 som del af sammenslutningen Hvidevareringen. Kjærdorf solgte forretningen pr. 1/11 1987, to kæder førte den videre til udgangen af 1990.

Her var også urmagerforretning fra senest 1938 til 1974, ved Chr. Jensen, der også boede her privat - 1940/41, fraflyttet til det nye Kindhestegade 3, - død 1954, så ved hans tidligere medarbejder J.A. Knudsen der flyttede den til Hjultorv.

Siden 1993 er her restaurant, længst Chinese Restaurant Wok & Chopsticks ved Jiang Nan der ved årsskiftet 2008-09 flyttede til Axelhus.

gårdskarle blev købmænd

1890 boede gårdskarl Peter Nielsen her. Han overtog året efter købmandsforretningen efter Albers. 1900 flyttede han over i nr. 4

Senest 1901 - 1912 boede gårdskarl Peter Christensen i stueetagen. Han arbejdede for købmand Birksted* overfor der forstrakte ham med kapital til at etablere sig 1912, også i nr. 4. Der blev han 1946/47 efterfulgt af sin gårdskarl Chr. Jensen.

De 3 levnedsløb er vel sjældne men ikke enestående. 1908 åbnede Lillelunds* tidligere gårdskarl Hans Chr. Albrektsen detailforretning i Ringstedgades Forlængelse.

relief
7/8 2005 kl. 17.05 © pelo
relief
7/8 2005 kl. 17.04 © pelo

De to støbejernsplader, vel til kakkelovne, med kongelige svenske motiver, der er monteret på facaden mod Farvergade, kunne måske være reklameskilte fra firma Niels Hansens tid.

Tak til N. Christian Lorenzen
190, gl. 186b