Grønnegade 5

Grønnegade 5
13/6 2004 kl. 10.58 © pelo
NT 21/9 1900
NT 21/9 1900

Snedkermester Jens H. Bruun havde ligkiste- og møbelmagasin her fra 1884, fra 1900 med forretning i stueetagen og bolig ovenpå. Han ejede huset senest 1890. 1901 boede han her med familie, 3 lærlinge, blandt dem sønnen Carl, tjenestepige, stuepige og butiksjomfru. 1906 indgik en kokkepige i husstanden, måske fordi fru Madsea 1904 - død 1919 forpagtede banegårdsrestaurationen. 1909/10 overdrog de forretningen her til sønnen Carl Bruun og flyttede til Farimagsvej 35 (nedrevet). Andre videreførte værkstedet 1915-33:

Siden ca. 1910 har her været beværtning, i begyndelsen afholds-

en bombe

Under besættelsen spillede Louens' Iskonditori en tvetydig rolle: Kommunisterne brugte baglokalet til illegale møder, serveringslokalet var som flere i branchen populært blandt Værnemagtens soldater og også kendt for sortbørs. Sønnen Frede flirtede med modstandsbevægelsen, men var stikker og sad inde for falsk anmeldelse og ulovlig våbenbesiddelse august 1942 - august 1943; efter tilbagekomsten til Næstved blev det kendt at han skulle overtage faderens iskonditori. 17/2 1945 blev konditoriet og privaten ovenpå raseret af en bombe; der skete ingen personskade idet sprængningen var varslet. Modstandsbevægelsens ledelse tog offentligt afstand fra den uautoriserede sabotage. Den var udtryk for les delices de l'anarchie, anarkiets fryd, der herskede i krigens sidste måneder. Det fulgtes af et omstridt retsopgør der 1947 indbragte Frede Louens en dom på 12 års fængsel.

22c/d