Kattebjerg 7

Kattebjerg 7
23/6 2010 kl. 17.58 © pelo

bygget 1901 for vognmand Niels Hansen* efter nedrivning af det tidligere hus; sidehus if. BBR fra 1942

Vognmand og brændselshandler Niels Hansen* ejede både nr. 5 og 7 (matr.nr. 79 b og 79 a) 1876 - død 1922. Han boede selv her i nr. 7 med familien, 1890 også en tjenestepige. 1901 lod han de gamle bygninger rive ned og byggede to nye forhuse i stil med det lidt ældre nr. 3 så at husrækken nr. 3-7 fik et ensartet præg. Han boede selv i forhusets stueetage. Enkefru Caroline Hansen ejede og boede i huset -1941.

1914 blev Niels Hansen avlsbruger og overdrog vognmandsforretningen til Jens Jørgensen der boede i stueetagen til sin død 1932, 1921 med husassistent og 3 kuske, 1925 med kusk og chauffør.

Her var træværksted o. 1904-49, o. 1904-20 ved tømrermester Hans Sophus Hansen, i 30'erne ved tømrermester Børge Christensen der også var bygningssnedker, o. 1949 Næstved Modelsnedkeri ved K. Bülow Nielsen.

Omkr. 1920-39 havde De Forenede Bryggerier depot i gården, indtil 1924/25 ved ølhandler Niels Jensen (d. 1939) der boede på 1. sal med familie og husassistent, så ved Hans Nielsen der flyttede depotet til Ramsherred 19A.

På kvisten boede tandtekniker frk. Lydia Lauritzen o. 1924-56. Her var malerværksted o. 1936-60; og smedje o. 1943-70, o.1960-70 ved Dan Petersen. Landinspektør H. Juul Nielsen boede her 1944/45 - mindst 1949.

detalje
17/9 2001 kl. 13.34 © pelo
79a, gl. 52