Kattebjerg 3

Kattebjerg 3
27/2 2006 kl. 12.38 © pelo

Forretningsfacaden er nyere. Facaden renoveret sidst i 2005, især forretningsfacaden der har fået fjernet sin stiftmosaik.

1891/92 købte C.C. Nielsen af Næstved Kommune en parcel af skråningen bag forhuset; et nyt baghus (ikke vist) er vel bygget kort efter - Nielsen færdigmeldte en bygning 1895.

Enkefru Ane Christine Lorentzen sikrede sig ved salget fri bolig her. 1880 boede hun på kvisten med en ugift datter. Skomagermester C.C. Nielsen var april 1872 flyttet fra Torvestræde hertil hvor han vel overtog det eksisterende skomagerværksted. Han boede i forhusets stueetage, 1880 også med 2 svende og 2 lærlinge, 1890 nådlejomfru, svend og 2 lærlinge. 1897 købte han Ramsherred 15 af smedemester Niels Peter Rasmussen og flyttede dertil. Rasmussen fik til gengæld lejlighed med værksted i huset her indtil han mellem 1906 og 11 flyttede til nabohuset t.h.

kælderforretningen

her (t.v.) er for en gangs skyld bevaret. De var tidligere almindelige. Her boede

andre

Her var pottemageri 1882-91 ved Fr.S. Kofoed der 1890 boede i stueetagen med familie, tjenestepige og svend. 1884 - mindst 1925 havde dameskrædderinde Regine Mørup forretning t.h. Hun boede henne i nr. 11, men da manden, tømrermester tømrermester J.N. Mørup, døde 1896, flyttede hun også privaten hertil og boede i stueetagen med børn og et skiftende antal syersker; senest 1929 blev hun aldersrentenyder og flyttede til Ostenfeldts Stiftelse hvor hun døde 1944.

Mekaniker Theodor E. Jensen havde forretning med cykler, motorcykler og biler her o. 1918-25. Han ejede gården og boede i forhuset, 1921 med familie, tjenestepige og lærling. 1923 afhændede han cykelforretningen til Hans Sivertsen der ved udgangen af 1925 flyttede til Ringstedgade 20. Jensen boede her -1933/34.

Bager Søren Andersen drev iskonditori ca. 1922 - 1929, fraflyttet til Ramsherred 27. Her var kaffe- og smørforretning o. 1922-60, fra senest 1957 Ellen ved frk. Ellen Schou, tilflyttet fra hjørnet skråt overfor.

Her var Ego's Magasin med herretøj 1950 - mindst 1955 ved Ego Jørgensen (d. 1960), tilflyttet fra Torvestræde 10 hvor privaten også var. T.v. var Meldal Rens 1959 - mindst 1970. 18/10 1974 åbnede Stefanie Bach Sydsjællands Rejsebureau; hun solgte pr. 1/1 1995 til kæden FDM travel der flyttede sit bureau hertil fra Købmagergade 12.

T.h. forhandlede Håndelaget tøj med kunsthåndværkspræg 1977-90/91. Midt i 90'erne fulgte Næstved Armycenter, lukket 2005.

KFUM

fik sin Næstved-afdeling 1886. Det er ikke klart, om den stod bag Næstved Højskolehjem, stiftet i september 1891 med pastor Dam, Rønnebæk, som initiativtager og første formand. Måneden efter lejede foreningen lokaler her. Foreningen må være ophørt ca 1904, en forening af samme navn blev grundlagt 1902 og fik lokaler i Søeborghus.

NT 30/1 1891
NT 30/10 1891
ccccc
NT 8/4 1892

Unge Mænds Hjem ved læderhandler A.Chr. Rasmussen* og indremissionær Hans Nielsen, KFUM, etablerede sig her 1894. 1896 købte de 2 huset. Virksomheden præsenterede sig som et fritidshjem men drev åbenbart også logi: 1901 boede på 1. sal i forhuset bestyrerinde frk. Kristine Nielsen med 3 tjeneste­piger og 11 logerende unge mænd, svende og lærlinge.

NT 13/4 1894
NT 13/4 1894
NT 21/10 1894
NT 21/10 1894
NT 4/10 1908
NT 4/10 1908

1903 blev aktiviteten suppleret med Kristeligt Herberge i et sidehus i bageste gård. Sydsjællands Social-Demokrat forklarede usentimentalt: I Herberget for rejsende Svende i Ny Østergade, som har til Opgave at hæmme Tiggeriet ved Dørene, bydes der gratis de rejsende Logi og nogen Spise og Drikke (18/10 1905). 1906 boede her bestyrer R.J. Hansen med familie, 2 tjenestepiger og 16 unge mænd, også i en mellembygning. Der har vel været noget overlap med det halvoffentlige svendehjem i Møllegade 14. Hjemmet ophørte 1908. Læderhandler Rasmussen ejede gården 1908-14, hans enke -1918. KFUM havde vel lokaler her indtil foreningen 1912 flyttede ind i sit nye Jernbanegade 19.

81, gl. 51