Kompagnistræde 10

Kompagnistræde 10, ca. 1910
ca. 1910, starbas.net N-B 8507

bygget 1893 for politibetjent Georg Hagen (foto, ved døren) der 1891 have købt stedet af skomager N.C. Nielsens enke og ejede det -1923. Han boede her med 2 ugifte døtre, Henriette og Dagmar, der fra senest 1923 drev broderihandel på Axeltorv 1. 1925 flyttede familien til Axeltorv 6. Næstved Kommune overtog huset og brugte det til personaleboliger, dels for elværket m.m. der fra begyndelsen af 1930'erne også fik kontorlokaler her

dels for andre kommunalt ansatte:

Men her boede længe også andre lejere

Huset blev revet ned sidst i 1980'erne.

I baggr. t.v. skimtes de kommunale værkers tjenestebolig, nedrevet 1967.

291, gl. 243