Østergade 17
23/7 2006 kl. 16.57 © pelo

Østergade 17

bygget 1886 for fragtmand Lars Jørgensen* efter nedrivning af halvdelen af det opr. bindingsværkshus fra ca. 1650 (nedenfor). Bygmester var sandsynligvis Morten Hansen*.

Fragtmand Jørgensen købte den daværende gård af rebslager F.C. Schiøtte 1876 og boede her - død 1889. Enkefru Vilhelmine Jørgensen (f. 1836) ejede og boede i gården - død 1917 og videreførte virksomheden sammen med sønnerne:

NT 6/7 1886
NT 6/7 1886

Endnu en bror, skomagermester Jørgen F. Jørgensen (f. 1877) boede i den høje kælder o. 1924-39.

Svigersønnen Svend Nielsen boede her også. Han overtog 1946/47 Tuborg-depotet der hermed flyttede tilbage hertil, snart også fragmandsforretningen, nu under det mundrette navn Belæssede Vogne, Spor 58. Hans efterfølger fra 1973 Svend Åge Henriksen flyttede maj 1974 øldepotet ud af bymidten. Derefter havde cykelhandler Borum Ærø overfor lager i de rummelige baghuse.

På 1. sal boede Carl Zilmer senest 1916 - død 1942 med familie og op til 6 børn. Han var egentlig handskemager, men faget var trængt af industriudviklingen. Senest 1921 - 1932/33 var han politibetjent, derefter pantefoged.

Østergade 17
14/9 2001 kl. 17.35 © pelo
gavlmaleri
16/4 2014 kl. 17.40 © pelo

gavlmaleri

udført 4/4 2014 af HuskMitNavn på initiativ af Næstved Ungdomsskole og Næstved Kunstby. Forsvinder nu med nybyggeriet.

67, gl. 4