Ramsherred 15
19/6 2002 kl. 13.21 © pelo

Ramsherred 15

forhøjet med en etage ved om- eller nybygning 1893 for smedemester Niels Peter Rasmussen. Han havde 1885 overtaget Schou Clausens* værksted i Grønnegade (nu Ramsherred 25) hvor han boede 1890. 1893 købte han gården her af tømrermester S.F. Hoffmanns* arvinger , men det er uvist om han kom til at bo her. Foråret 1897 solgte han den til skomagermester Carl Christian Nielsen* der flyttede hertil fra Kattebjerg 3, hvor Rasmussen så flyttede hen.

Nielsen byggede 1898 (nyt?) smedeværksted bagude (nedenfor). Her etablerede maskinsmedemester Lars Peter Nielsen* samme år virksomhed; han boede også i baghuset med familien, 1901 også 3 lærlinge, 1906 husbestyrerinde og bogholderske. Han solgte og reparerede også cykler. Skomager Nielsen boede i forhuset 1901, men samme år byggede han nyt hus på Farimagsvej 33 som han flyttede til. Gården her solgte han til smed Nielsen. 1908 flyttede han til sit nybyggede Farimagsvej 5.

1899 flyttede Jens Lund-Jensen* Uldvareforretningen Thor hertil. Han boede her, 1901 med familie og en uldstrikkerske. 1909 flyttede forretningen til Axeltorv 8.

Damefrisørsalonen Toka er grundlagt senest 1958 af Grethe Hansen der navngav den efter sine sønner Torben og Karsten; 1960 - mindst 94 var indehaverne Linda og Ib Nielsen.

telefonhus 1908-36

1907 solgte Nielsen gården til urmager, telefonbestyrer Edv. Ahrentzen* der ejede den - død 1911. Hans enke Thora Ahrentzen ejede den til mindst 1925, deres søn guldsmed Ove Ahrentzen* boede her o. 1911-16 med familie og tjenestepige.

I løbet af sommeren 1908 flyttede telefoncentralen fra Kødtorvet (nu Sct. Peders Kirkeplads) til det nye sidehus her (nedenfor), dengang med ca. 420 abonnenter. Et stativ på forhusets tag samlede trådene, man man begyndte nu at erstatte luftledninger med nedgravede kabler. Forstanderinden boede her fra senest 1916. 1931 noterede Næstved Tidende: Det er nu muligt fra Næstved at sætte sig i telefonisk forbindelse med det meste af verden. Man ekspederer 5-6 samtaler daglig fortrinsvis til og fra Tyskland og Sverige, og forleden havde man en telefonsamtale fra London til Lille Næstved. Centralen var her til maj 1936, da den flyttede til sin nybyggede central Sct. Mortensgade 11. På det tidspunkt arbejdede 35 telefonistinder her, der var ca. 1400 abonnenter.

avis

Næstved Avis 1946
1946, Melberg, stabas.net 2393

Næstved Avis boede her fra 1909, tilflyttet fra Kindhestegade 18-20. Der var trykkeri i baghuset (nedenfor) og kontor i stueetagen her. Fra 1947 hed den Sjællands Stiftstidende. Den lukkede 1958.

Avisen støttede Højre, fra 1915 Det Konservative Folkeparti. Den konkurrerede lokalt med Venstres Næstved Tidende, Sydsjællands Social-Demokrat og det radikale Sydsjællands Venstreblad. Det er det overalt udbredte firebladssystem. Fra 1905 havde Danmark et firepartisystem, og kort efter havde hvert parti etableret sin partipresse. Alle større byer havde 4 aviser så at man hver aften - provinsbladene udkom sidst på eftermiddagen - kunne blive bekræftet i sin opfattelse. Systemet faldt sammen o. 1960. De svageste aviser måtte lukke. I Næstved som i mange mellemstore byer vandt Venstres avis - på det vilkår at den opgav meget af sit partipræg.

gård

Sidehuset er bygget 1907/08 for telefonbestyrer Edv. Ahrentzen med telefonstation på 1.sal. I stuen havde frk.erne Johanne Jensine og Marie Jensen hjemmebageri og konditori med afholdsrestauration senest 1911 - 1930. De boede her med personale. Andre videreførte forretningen - mindst 1945.

1908 lod Ahrentzen Nielsens smedje nedrive. Baghuset er bygget kort efter til trykkeri. 1945-47 blev det ombygget ved arkitekt Urban Hansen-Reistrup* for Næstved Avis, 1958-59 fulgte yderlige en tilbygning for Sjællands Stiftstidende.

Faktor ved Næstved Avis' Bogtrykkeri, fra 1947 Stiftsbogtrykkeriet, Johs.Alfr. Petersen boede her o. 1937-48, for det meste også en typograf eller to. Trykkeriet fortsatte efter Stiftstidendes lukning 1958 ved Knud Kümmel Nielsen til død 1963, derefter hans enke indtil 1984 da hun overdrog det til sin mangeårige medarbejder, typograf Willy Christensen. 2010/11 flyttede det til Østergade 28 og huset her blev delvis revet ned, delvis ombygget til lejligheder (ikke vist).

232, gl. 72