Ramsherred 21

Ramsherred 21
17/4 2003 kl. 12.05 © pelo

bygget ad flere gange men væsentligst 1894 for vognmand Ole Severinsen*. Arkitekt Knud Andersen påbyggede kvistene 1949-50 for grosserer Oluf Petersen.

Vognmand og brændselshandler Ole Severinsen begyndte senest 1876 i Grønnegade 11-13. 1880 boede han i Grønnegade 27. Samme år købte han af tømrermester og brandkaptajn S.F. Hoffmann* grunden her hvor han byggede et vognskur. Han boede her senest 1882 - 1933/34, fra ca. 1930 som fhv. vognmand. 1884 overtog han den offentlige renovation og reklamerede samtidig med renholdelse ved privat ejendom. 1890 boede han her med familie, logerende, tjenestepige og karl, 1901 med familie og tjenestepige, dertil 5 kuske i baghuset.

Severinsen var blandt de grundejere i Ramsherred der 1896 købte en del af gartneriet Eddeliens Have m.m. for 1898 at føre Ramsherred igennem til Jernbanegade. 1906/07 overtog han gården Østergade 9-11, hvor han 1907 åbnede Kolonial-, Delikatesse-, Hørkram- og Fedevareforretning, vel en fortsættelse af den fallerede G.H. Sanders forretning. 1910-13 byggede han de 2 nye forhuse dér. Købmandsforretningen, fra 1910 i det nye nr. 9, overdrog han senest 1916 til sin svoger Aage W. Madsen.

Ole Severinsen boede her -1933/34, hans ugifte datter Ingrid -1940/41, hendes bo solgte gården 1949. Vognmandsforretningen var her stadig det år, nu ved sønnesønnen der også hed Ole Severinsen og boede skråt overfor.

Severinsens plejesøn Anders Caspersen* åbnede senest 1894 kolonialhandel her. 1900 overtog han en forretning i nr. 5, men forretningen her fortsatte. Vognmandens søn Carl Severinsen* var kommis 1901 og boede på 1. sal. 1902 overtog han Caspersens købmandsforretning her; den flyttede 1906 til hans nye hus skråt over gaden.

Blikkenslagermester Aksel Jensen begyndte her 15/6 1934. Februar 1939 købte han nr. 19 og flyttede virksomheden dertil senest 1943.

Kosmetikgrosserer Oluf Petersen der boede her 1939/40 - mindst 1956; 1949 købte han det meste af gården. Hans virksomhed var her stadig 2009, fra senest 1960 under navnet Monopol.

Omkr. 1950-75 var her manufaktur og konfektion på konto

Bagger Låse & Alarm, Slagelse, åbnede her september 1998.

22i+k