Skomagerrækken 6

Skomagerrækken 6, ca. 1920
ca. 1920, E. Arnholtz, starbas.net N-B6232

afløste 1879 et bindingsværkshus i 1 etage. Ejer og beboer var drejer Bang, to generationer: 1841/42 - 1880 Andreas Frantz Bang*, som fhv. til død 1884, så sønnen Søren A. Bang* med Dreier-Etablissement og Paraply-Fabrik 1880 - død 1925, o. 1920 sammen med P. Bang. Forretningen fortsatte i S.A. Bangs navn indtil 1928, så ved E. Søltoft -1931/32. Da Brdr. Johannsen* overfor ophørte 1936, etablerede deres førstemand Ejnar Hansen egen manufakturhandel her; da huset blev revet ned 1946 flyttede han tilbage til Axeltorv 1 hvor privaten i forvejen var.

NT 5/11 1880
NT 5/11 1880
257, gl. 136