Amtsgården

Amtsgården
16/9 2001 kl. 9.55 © pelo

eller Amtmandsgården, Kærlighedsstien 1 (tidligere Amtmandsgade 13, så Teatergade 16 indtil 2001, så Amtmandsstien 1), bygget 1887-88 ved arkitekt Fr. Wilsbech* for Præstø Amtsråd og Næstved Kommune; kommunen ejde grunden, Banken nr. 3, if. dom 1879; kommune og amt deltes om udgiften til byggeriet. Hovedentrepriserne blev vundet af murermester Morten Hansen* og tømrermester J.C.L. Lorentzen, begge meget lokale.

Flere senere ændringer; altanen på 1. sal ud for boligens soveværelse er tilføjet 1949-50 ved arkitekt Johs. Tidemand-Dal; 3 af oprindelig 4 skorstenspiber er nu væk. Der blev indlagt wc 1914/15, centralvarme 1926.

Efter amtmand F. Bruns afgang 1885 besluttede Indenrigsministeriet 1886 at Præstø Amtskontor skulle flytte fra Lindersvold, en herregård nær Faxe, til Næstved, et udtryk for urbaniseringen. Amtmanden over Præstø Amt tjenestebolig og kontor her,

og herfra blev Præstø Amt administreret indtil sin nedlæggelse i 1970, da det nye Storstrøms Amt til næstvedernes fortrydelse fik hovedsæde i Nykøbing.

Næstved Kommune købte ejendommen pr. 1/1 1974, men brugte den allerede inden som kontor for skatteforvaltningen. Den flyttede ved begyndelsen af 1983 til det den dengang nyopførte administrationsbygning Rådmandshaven. Ind her flyttede så Ungdomsskolen, Næstvedegnens Arkiv (september 1983) og Kunstforeningen (sommeren 1984).

Næstvedegnens Lokalhistoriske Arkiv begyndte 1/4 1964 på initiativ af A. Strange Nielsen i et beskedent lokale på Centralbiblioteket. 1974 flyttede det til Sct. Jørgens Park, så hertil.

Kunstforeningen blev stiftet 20/10 1932. Den har haft skiftende hjemsteder. hertil flyttede den fra Den Gamle Borgmestergård.

November 2012 solgte Næstved Kommunen huset. NæstvedArkiverne flytter til Rådmandshaven, kunstforeningen til Kirkepladsen 14. Huset er nu renoveret med 6 lejligheder og altaner ved arkitekt William Tolstrup.

Amtsgården
18/3 2008 kl. 15.55, © pelo

De to lave sidefløje er tilbygget ved arkitekt Johs. Tidemand-Dal, t.v. 1935 til kontorer, t.h. 1949-50 til køkken, anretterværelse og personalestue. 1949-50 blev hovedfløjens facade forhøjet med en etage ved ændring af taget. Samtidig påbyggedes den udvendige trappe.

T.h. var der oprindelige en staldbygning, nedrevet 1949. Ud for sidefløjen t.v. blev der 1968 opført en barak (pavillon), nedrevet 1997. To piller af mursten på naturstenssokkel der flankerer indkørslen, er fra 1935.

facaden ca. 1900
ca. 1900, postkort, ukendt fotograf, starbas.net B-9021
Amtsgården
22/10 2003 kl. 14.57, © pelo

Trappe tilføjet 1949-50 ved arkitekt Johs. Tidemand-Dal. Den forsvandt ved ombygningen o. 2014 så at indgangspartiet blev næsten som opr.

Amtsgården
22/10 2003 kl. 13.04, © pelo

Se mere af og om det nu nedlagte Præstø Amts våben fra 1936. Her må det være opsat ved arkitekt Johs. Tidemand-Dals ombygning 1949-50.

Amtsgården
22/10 2003 kl. 13.02, © pelo

Keramik antagelig fra Kähler.

59f,L