Herlufsholm Menighedshus og Børnehave

Herlufsholm Menighedshus og Børnehave, Præstestræde 5
2/8 2008 kl. 11.34, © pelo

opr. Børneasylet i Lillenæstved, Præstestræde 5, hjørnet af Skellet (t.h.), bygget 1897 (indviet 7/7, åbnet dagen efter) ved arkitekt Gotfred Tvede for Herlufsholm Stiftelse. Bygmestre var en murermester Petersen og tømrermester Aaris*. Næstved Avis roste den smukke og solide Bygning, Næstved Tidende værdsatte også huset, bygget i en ganske ejendommelig gjennemført gammeldags Stil.

Formålet var at skaffe den talrige Arbejderbefolkning i Lillenæstved og Sandstrædet et Sted, hvor deres Børn kunde have det rigtig godt og hyggeligt under Forældrenes Fraværelse fra Hjemmet og hvor de kunne beskjæftiges og lege under kjærligt Tilsyn.

Grund og byggeri blev betalt af Herlufsholm Stiftelse og i mindre grad af gaver. Driften skulle betales af indsamlede midler og blev overdraget til et et Asylselskab, som bestaar af en Kvinde fra hver af Sognets Byer (2 fra Lillenæstved), Sogneraadets Formand, Godsforvalteren paa Herlufsholm og Sognepræsten.

Her var også lejligheder til Asylmoderen og Sognets Sygeplejerske der i begyndelsen begge var diakonisser. 1907 blev det Folkebørnehaven for Herlufsholm Sogn. Sygeplejerske Eva Tobiasen boede her o. 1931-53. En ekstra lejlighed blev lejet ud.

Børnehaven blev senere kommunal. Den lukkede 2004 på grund af jordforurening, måske fra den kemiske fabrik der ca. 1940 - mindst 1959 lå skråt overfor, nu Toldbodtorvet ... Siden 2004 er her gæsteplejehus, dvs. vikarhus for dagplejen.

arkitekt Gotfred Tvede

1863 - 1947, København, tegnede også sygehuset (1905-06) og biblioteket (1913-15) på Herlufsholm. Han er især kendt for herregårdsbyggeri, men også for arbejderboliger.

Præstestræde 5, tavle
9/5 2004 kl. 15.00, © pelo

detaljer

Herlufsholms forstander, lensgreve Reedtz-Thott ved indvielsen 7/7 1897: Ude paa Husets Mur har jeg ladet afbilde en Høne, der samler sine Kyllinger under sine Vinger, og jeg synes, at vi netop der har et Billede paa, hvad der er Aylets Opgave: at samle indenfor sit Omraade de smaa og beskytte dem mod det fjendske, det onde og raa i Verden.

Præstestræde 5, detalje
2/8 2008 kl. 11.34, © pelo
36