Lille Næstved Skole

tidl. skolebygning
postkort ca. 1945

bygget 1882 af tømrermester Vald. Svendsen*, erstattede bindingsværkshus fra 1828, nedrevet ca. 1980. Her var bl.a. lærerbolig:

NT 15/9 1882
NT 15/9 1882

Licitationen 19/1 samme år blev holdt på grundlag af færdige tegninger; jeg gætter på arkitekt Fr. Wilsbech.

2a