Indre Vordingborgvej 8

¨
Indre Vordingborgvej 8
5/8 2007 kl. 11.55 © pelo

bygget 1897, ca. 6 lejligheder, 4 i forhuset her, 2 i det toetagers side-/baghus, for snedkermester Fr.G. Hansen hvis kæreste købte grunden af købmand Brandt*, Østergade. Tømrermester Chr.P. Jespersen tegnede, Jens Christensen* murede. NT 2/9 1897: En lille Frontspice staar knapt i tilpas Forhold til den hele Facade, og yderligere trykkes den af to ret dominerende Kviste.

Snedkermester Frederik G. Hansen havde værksted her og ejede gården 1901. 1898 overtog han Frederik Jappes værksted og forretning i Kindhestegade 14 og flyttede dertil. Engang mellem 1901 og 06 flyttede han tilbage hertil og boede i baghuset med familie og tjenestepige. Han var her stadig 1916, o. 1921-25 ejede hans enke gården. Malermester Hans Gundmann boede her o. 1935-56, de sidste år som aldersrentenyder.

Indre Vordingborgvej 8
5/8 2007 kl. 11.55 © pelo
192az