Indre Vordingborgvej 36

Indre Vordingborgvej 36
29/3 2009 kl. 12.40 © pelo

hjørnet af Havnegade (t.v.), Sydhavehuset, bygget 1880 for detailhandler P. Jacobsen* der satte sine initialer P.I. og byggeåret på facaden. Jacobsen fik januar 1880 af Næstved Kommune skøde på Sydhavehusets grund - huset var antagelig nu helt nedrevet - og byggede samme år nyt, ikke nødvendigvis akkurat på det gamle hus' plads. Han flyttede herud fra Møllegade. 4/6 1880 annoncerede han: mit nye Sted ved Hr. Jernstøber Paulsen kan erholdes tilleie en Leilighed paa 3 Værelser og Kjøkken i Stueetagen samt en Sals-Leilighed på 2 a 3 Værelser ... P. Jacobsen, Sydhavehuset (NA).

NT 7/10 1885
NT 7/10 1885

1885 gik gården på tvangsauktion; Næstved Avis og Tidende 7/10:

Efter Begjæring af en Pant- og Udlægshaver bliver den Detailhandler og Gjæstgiver P. Jacobsen tilhørende Eiendom, "Sydhavehuset" kaldet ... , stillet til Bortsalg ved 3 Auktioner ... I Eiendommen, hvortil hører Have med Lysthuse og Keglebane, har været drevet Handel og Beværtning. Bygninger, der ere nye, Forhuset i Villastiil ...

Køber blev slagtermester Johan Peter Carstensen Egeberg (1848 1921) der 1903/04 købte Præstøvej 7 (ikke vist) og flyttede derop, her efterfulgt af Maks Carstensen Egeberg (f. 1878) der drev forretningen -1937 og stadig boede her 1958.

Virksomheden kunne nok give gener for naboerne, fx. Sydsjællands Social-Demokrat 31/7 1907: En uvan Ko, bestemt til at lade Livet hos Slagter Max Carstensen, lavede i Formiddags vældig Ravage i Kvarteret om Rejstrupsvej. Lugten har nok været værre før kloak og kølehus. Slagtehuset lå bagude. Det ophørte 1924 da Kvægtorvet åbnede.

Her boede yderligere o. 3 husstande.

mrk 197a,193m