Vor Frue Kirke, Præstøvej 29
12/8 2004 kl. 11.48 © pelo

Vor Frue Kirke

Præstøvej 27-29, bygget 1925-26 ved arkitekt Johs. Tidemand-Dal af murermester Storgaard for den romersk-katolske menighed, grundstensnedlæggelse 16/8 1925, indvielse 29/5 1926; restaureret 1974 ved arkitekt Ingemann Arthur-Nielsen, Klampenborg.

Det katolske sogn i Næstved blev oprettet 18/5 1916. Men menigheden går reelt tilbage til 1835/36 da Holmegård Glasværk importerede en flok bøhmiske glasmagere der havde behov for kirkelig betjening. Den fik en kraftig tilgang ved indvandringen af polske landarbejdere omkring 1900, i første omgang især til Lolland-Falster. Indtil kirken blev taget i brug, var der kirkerum i Villa Alpha.

Vor Frue Kirke, Præstøvej 29
24/2 2024 kl. 14.06 © pelo

Til gaden er bygningen nygotisk. Sådan en lille halvcirkelformet apsis er udpræget (ny)romansk. Det vidste arkitekt Tidemand-Dal selvfølgelig godt. Med sin bevidste stilblanding skabte han et tidløst gudshus.

Menigheden driver også skole her.

Mere historie.

----
Litt.: Vor Frue Kirke 1926-1986. Jubilæumsskrift ved Ellis Borcher Härstedt og Kurt Christensen. Næstved 1986

186,208a,268b,11d mrk, gl. Sct. Mortens Landsogn