Næstved Sygehus, Afd. 16

Centralsygehuset i Næstved, Afd. 16
11/9 2006 kl. 12.37 © pelo

oprindelig Afdeling C, sygehus for smitsomme sygdomme, facade mod Ringstedgade, bygget 1894 ved arkitekt Vilhelm Friederichsen, København, efter nedrivning af næsten hele det oprindelige sygehus

Friederichsen løste den bundne opgave at huset skulle falde i med (den dengang kortere) Afdeling A (1 side tilbage). Daværende fysikus Boeg var ikke glad for resultatet: Ved sin større masse kom denne bygning til at virke tungt, og vinduernes overalt ens afstand fra hinanden gav den et kasernemæssigt udseende.

detalje
22/8 2004 kl. 11.05 © pelo
facade mod gård
10/7 2010 kl. 19.36 © pelo

facade mod gård