Næstved Sygehus Afd. 19

 Afd. 19
29/8 2004 kl. 18.04 © pelo

bygget 1913-14 ved arkitekt F.C.C. Hansen, Sorø (d. 1923) som epidemiafdeling med 24 senge. Murerarbejdet gik til Jens Christensen*, tømrerarbejdet til Chr. Mogensen, Haslev. Sygehusets første afdeling med wc, alle sygestuer med store sydvendte vinduer og kakkelovne med indfyring fra gangareal mod nord, pigeværelser på kvisten. Grunden havde amtet købt 1906 af enkefru Lillelund*.

Sydsjællands Social-Demokrat 2/3 1914: Den nederste Afdeling vil blive forbeholdt Difteritispatienter og den øverste Skarlagenspatienter, altså 12 til hver Afdeling. Alle Stuerne er lyse, hyggelige .. Naturligvis har de 2 Afdelinger baade hver sin Indgang og hver sin Have, saaledes at Smittefaren fra den ene Afdeling til den Anden er indskrænket.

Planen gik tilbage til 1906, men udførelsen blev trukket ud idet sygehuset afventede kommunens kloakanlæg. Opr. var huset tænkt som tuberkulosehospital. Det ændredes undervejs til epidemiafdeling og endte med at blive særlig indrettet til difteritis og skarlagensfeber. I amtsrådets møde 29/11 1913 efterlyste H.C. Petersen tilbud til tuberkulosesyge da mange af de tuberkuløse Patienter er højst uheldigt stillede, og der er en stor Fare for Udbredelse af Smitte. Amtmand Vedel troede ikke, Tuberkulosehospitalerne var af saa stor Nytte, som man havde ventet, da de syge meget nødigt vil indlægges der. Men noget bør der gøres. (NT s.d.)