Høje Kaserne

Høje Kaserne
postkort ca. 1915, starbas.net 32832B6204

bygget 1911-12 øverst på Sandbjerget ved arkitekt G. Rasmussen til 4. dragonregiments 4. eskadron der samme år blev flyttet fra Odense til Næstved. I stueetagen var der stald til 68 heste, på førstesalen kvarter for 40 dragoner. Murermester Pødenphant, Ballerup, var hovedentreprenør.

Nedrevet 1980 for at give plads til et kulturhus som aldrig blev til noget. Nu er tomten Høje Plads parkering, festplads og legeplads. Kulturhuset blev i mindre målestok realiseret 2001-2002 med Ny Ridehus og Foyerbygningen.