ccccc
ca. 1910, starbas.net N-B 361; udsnit

Søllegaards sal

Vinhusgade 11

Her var restauration senest 1859 - ca. 1960:

Fra årene 1890-92 husker V. Møller, dengang elev på realskolen overfor: navnlig besøgt af landboere - på markedsdage gik dansen til den lyse morgen.

Her var også andre arrangementer:

1866 - 1906 holdt Den sjællandske Bondestands Sparekasse kontordag her, som værten tilflyttet fra Kindhestegade 13, fraflyttet til Garvergaarden, Ringstedgade 18, først på udvalgte lørdage, siden hver lørdag. Under en arbejdskonflikt 1916 etablerede barbersvendene den kooperative Barberstue hos Adelgaard her. Den var et midlertidigt våben, men den slog an og fortsatte fra 1918 på hjørnet Købmagergade Riddergade.

Men stedet var især vigtigt som base for oppositionen. Det hele skete især bagude, i salen:

salen

baghus
14/9 2001 kl. 14.08 © pelo

1862 nævnes en stor dansesal, if. brandtaksationen 1867 i en grundmuret baglænge i én etage. Lokalerne eller hele huset blev bygget om 1873 for Carl Søllegaard*, salen udvidet 1900 for enkefru Bendtsen*. Fotoet viser antagelig det der er tilbage af salen.

En typisk annonce fra 1873: Høst-Bal .. Hr. Bjørup med 10 Musici leverer Musiken. Damerne have fri Entree. Herrerne have 3 Mk. at betale ved Indgangen, hvorfor erholdes fri Dands. Carl Søllegaard (NA 9/9).

NT 3/2 1867
NT 3/2 1867
NT 4/6 1886
NT 4/6 1886

I salen holdtes politiske møder, bl.a. vælgermøder:

NT 10/5 1892
NT 10/5 1892
NT 22/11 1892
NT 22/11 1892
NT 10/4 1894
NT 10/4 1894
NT 28/10 1896
NT 28/10 1896
NT 25/4 1897
NT 25/4 1897

1906 erobrede socialdemokraterne folketingsmandatet fra Venstre. Kort efter flyttede Den sjællandske Bondestands Sparekasse herfra. Det kunne udlægges politisk. Sydsjællands Social-Demokrat 26/7:

En Hævn. Den sjællandske Bondestands Sparekasse har i alle de Aar, den har bestaaet, haft Lokale i den Gæstgiver Bendtsens tilhørende Ejendom i Vinhusgade ... I Gaar har fhv. Folketingsmand Jul. Frandsen*, der for Tiden er Sparekassens Kontordagsbestyrer, opsagt Lokalet med den bemærkelsesværdige Motivering, at da Hr. Bendtsens Lokaler stadig var Samlingssted for Socialdemokratiet, kunde Sparekassen ikke vedblive at holde Kontordag samme Sted ... fordi han maatte gaa nedenom og hjem ved Folketingsvalget.

senere

Vinhusgade 11
5/9 2001 kl. 9.34 © pelo

J.P. Poulsen overtog værtshuset 1934, lod året efter arkitekt Johs. Tidemand-Dal bygge han førstesalen på og kaldte det Folkekøkkenet Folkets Hus. Under besættelsen var det tilholdssted for værnemagtens personel. 6-16/5 1945 brugte modstandsbevægelsen lokalerne til internering af kvinder, 45 faldende til 21; de blev anbragt i salen med halm på gulvet og vist frem for offentligheden til hån og spot.

1961 solgte boet efter enkefru Poulsen huset til Møbelgården, der byggede om og flyttede hertil fra Riddergade 6. Den fortsatte til 1984, men videreførtes som Møbelland indtil 1989.

194, gl. 166