Farimagsvej 15

Farimagsvej 15
ca, 1900, postkort

byggede murermester F.C. Sauer* 1879-80 til sig selv. Han købte grunden af fysikus Ove Høegh-Guldbergs* arvinger og flyttede hertil fra Kompagnistræde 7. 1884/85 solgte han til købmand Frederik H. Christensen*. Han lejede den ud til grevinde Ahlefeldt der boede her med datter og tjenestepige. 1891 solgte han til købmand Mackeprang der lejede ud til trafikinspektør Bache (d. 1897).

1899 solgte Mackeprang huset til brødrene Henrik* og Osvald (1850 - 1923) Hermansen og kaldte det Villa Ferrum. Ferrum er latin og betyder jern. Brødrene var arvinger til Hermansens* Jernstøberi overfor og ejede det indtil 1906. De boede her o. 1901-21. 1906 gentog brdr. Hermansen naboen bogtrykker Petersens* trick og fik tilladelse til at føre et kabel over Farimagsvej fra støberiet overfor der havde egen generator - byen fik først sit elværk 1909.

1923 overtog af Vilhelm Larsen (f. 1889) forretningsfører ved Næstved Tidende, villaen; han flyttede til avisens bygning og solgte 1927 til læge Ove Ingerslev (f. 1883) der samme år flyttede hertil fra Hjultorv 6 og var her - død 1953. Lysbadeanstalten ved Irene & Albert Rasmussen flyttede 1954 ind i huset her fra Torvestræde 6; virksomheden var her stadig 1970, Rasmussens - 1987/88, huset blev revet ned 1988 for DSB til fordel for busparkering.

tak til Jesper Gammelgaard
mrk 100c