Farimagsvej 59

Farimagsvej 59
14/11 2001 kl. 15.21 © pelo

tidl. Villa Granly, bygget 1904 af tømrerhandler og cementfabrikant Fr.V. Sabra* der kombinerede cementsten og bindingsværk. Han ville dermed reklamere for sin cementstensfabrik, men i første omgang nægtede kommunen ham at tage huset i brug. Han måtte søge om dispensation fra bygningsloven som blev givet. Han brugte sagen til en kampagne for cementsten over for kommunen.

Sabra solgtde 1904/05 huset til sin nabo, købmand Marius Høyer (d. 1907) hvis enke ejede og boede i huset 1907. 1912 solgte boet huset til smedemester, indtil 1923 beslagsmed ved 4. Dragonregiment, Hans Julius Jensen (f. 1873) der ejede og boede i det til mindst 1968, 1946- som fhv. Hans værksted var i Ringstedgade, først nr. 11, så nr. 16.

NT 15/9 1904
NT 15/9 1904
NT 8/12 1904
NT 8/12 1904

70c mrk