NT 12/6 1917
NT 12/6 1917

Gallemarken

28/1 1917 stiftede en gruppe arbejdere på Maglemølle Papirfabrik Arbejdernes Byggeforening med Otto Verup som formand. Hensigten var på Gallemarken at bygge 20 huse, hvert med 4 2-værelses lejligheder med statsstøtte. Det blev skåret ned til foreløbig 5 huse. 29/5 vedtog byrådet med socialdemokraternes stemmer at sælge grundene til nedsat pris for at afværge Bolignød. Foreningen hyrede arkitekt Johs. Tidemand-Dal der tegnede husene og udskrev licitation til 18/6. Tibuddene fik foreningen til at give op. Krigen betød opskruede priser.

NT 24/3 1918
NT 24/3 1918

Næstved Kommune tog selv over og vedtog endeligt 12/3 1918 at bygge 8 huse med 28 lejligheder:

Formålet var at bekæmpe bolignød og arbejdsløshed, også i cementindustrien hvorfor man valgte cementsten. Tidemand-Dal tilbød sig uden vederlag, men arkitekt blev Ludv. Beldring, kommunens brand- og 1922- også bygningsinspektør. Det er uvist om Tidemand-Dals forarbejde har haft betydning. Det holdts licitation i april 1918, byggeriet gennemførtes hen over sommeren.

Gallemarksvej 9, Peder Bodilsvej 1

Gallemarksvej 9, Peder Bodilsvej 1
3/6 2008 kl. 18.16, © pelo

bygget 1918 ved arkitekt Ludvig Beldring* for Næstved Kommune. Opr. rummede hver halvdel to toværelses lejligheder med frostsikret træk-og-slip i gården. Huset blev bygget som del af et projekt på 8 huse med 28 lejligheder fordelt på 3 typer, hvor de 3 huse Rolighedsvej 2-12 var som dette.

Beboere 1921:

Året efter, 1919, byggede kommunen ved Beldring en ny serie, 40 lejligheder, for at leje ud til virkelig husvide og tage Hensyn til Familier med mange Børn (H. Andersen i byrådet 14/4).

Peder Bodilsvej 13
Peder Bodilsvej 13, 12/6 2007 kl. 18.51, © pelo
Præstøvej 8-10
Præstøvej 8-10, 24/8 2023 kl. 17.32, © pelo
Ll. Gallemarksvej 1-3
Ll. Gallemarksvej 1-3, 22/8 2003 kl. 18.55, © pelo
1942-43 solgte kommunen husene. Nye ejere slog lejlighederne sammen. Gallemarksvej 9 fik udgravet fuld kælder, ejere og beboere 1979-90/91 var sygeplejerske Bodil Lange og adjunkt Peter Loumann.

mrk 10y, 10æ