Reistrupvej 9

Reistrups villa, Reistrupvej 9
9/5 2004 kl. 14.20 © pelo

gavl mod Havnegade, bygget 1897 til kunstneren Karl Hansen Reistrup* der købte grunden af købmand Brandt*. På tårnene hans og Kählers plademosaikker, udført efter 1894. Reistrup boede her med familie, o.1901-06 også en tjenestepige, - død 1929, enkefru Johanne Hansen Reistrup - mindst 1948, sønnen Urban Hansen-Reistrup* -død 1973.

NT 2/9 1897: Billedhugger Hansen-Rejstrup har ved Stien, der fører til Fattiggaarden, af Kbmd. Brandt kjøbt en Byggeplads ... Som Hansen-Reistrup er Kunstner, saaledes "smager" hans i Villastil opførte Bygning ogsaa af Kunst. der er i den lagt adskillig originalitet, medens den maaske gjør et vel tungt Indtryk. Men ret ejendommelige tager den sig ud med de to Taarne, og man kommer strax til at tænke paa Fjennesløvlille. Her var det jo, at Asker Rygs Hustru lod opføre en Kirke med to Taarne ... Hansen-Reistrups Venner skal nu, siges der, have døbt Villaen "Fjennesløvlil" ... I Nordenden af Villaen er tilbygget et meget lyst og rummeligt Atelier ... I det sydøstlige og sydvestlige Hjørne findes anbragt de omtalte Taarne ... Paa det førstnævnte er i hvid Bund opsat 2 Taarnfalke af Mosaik, paa det andet en Uglefamilje; over saa vel Falke som Ugler er anbragt Kastanieblade og do. Blomster. Midt imellem Taarnene, paa Gavlens højeste Punkt, findes en i Egetræ udskaaren "Pegasus" ... Tegningen er til Dels udført af Hansen-Rejstrup selv, og Arbejdet udføres af Snedkermester Nielsen, Murermester Christensen, Sortebrødre, og Tømrermester Lorentzen. Bygningen, som snart vil være færdig ... Villaen ligger .. ved en Tværvej, der fører ned til Aagade, og som alt er døbt Hansen-Reistrups Vej.

Reistrups villa, keramik
9/5 2004 kl. 14.21 © pelo
Reistrups villa, keramik
13/2 2002 kl. 15.20 © pelo

Reistrups betonrelief på soklen (ikke vist) minder om hans ørnefrise til Århus Teater.

Litt.:
Peder Rasmussen: Reistrup, 2006

mrk 192bd