Ringstedgade 28

Ringstedgade 28
17/8 2002 © pelo

indtil 1938 Ringstedgades Forlængelse 2, nu hjørnet af Farimagsvej (t.h.)

NT 23/7 1881
NT 23/7 1881

Svendsen ejede huset - død 1897 Han boede selv i baghuset hvor han også havde værksted, og lejede forhuset ud til toldforvalter (1878-98) J.E.V. Kleist, 1882/83 tilflyttet fra Købmagergade 11. Enkefru Svendsen ejede huset -1904 og boede 1901 i baghuset, forhuset lejede hun ud til amtsfuldmægtig Jørgen Harald Mourier med kone, datter, goldamme og tjenestepige. 1916 boede fru Svendsen i Jernbanegade 25 som hun også ejede.

Guldsmed Valdemar Berth (1864 - 1914) ejede og boede i huset 1904-, hans enke Ellen Berth (1873 - 1937) - død, sønnen guldsmed Knud Berth (f. 1901) 1938/39 - død 1963.

Ejendomsmægler Per Brimer begyndte 1/5 1982 på Hjultorv 6. Marts 1986 flyttede han hertil. Nu EDC Mæglerne Brimer & Krag.

4c