Ringstedgade 29

ccccc
Næstved Kommune ca. 1960, NæstvedBilleder 10391, udsnit

indtil 1938 Ringstedgades Forlængelse 1, hjørnet af Rådmandshaven (i forgrunden), vist Næstveds første villa, bygget 1875/76 for fysikus (embedslæge) P. Knudsen* der købte grunden af Herlufsholm. Han fik byrådet som han selv var medlem af, til at lægge gas ind og brolægge fortovet. Han flyttede hertil fra Ringstedgade 22.

TITEL
ca. 1900, stabas.net N-B 12879

Knudsen boede her med familie og tjenestepige. Hans hjem er kendt fra Karl Gjellerups G-Dur. En Kammer-Novelle (1883). Han havde næppe meget udbytte af novellens musik eller af fotoets højtlæsning: Han var notorisk tunghør. Det kostede ham livet juleaften 1903 i jernbaneoverskæringen lidt længere ude ad Ringstedgade. 1906 boede hans enke her, - mindst 1925 hans to ugifte døtre der var lærerinder.

1917 købte Maglemølle Papirfabrik huset. Ca. 1926 købte Præstø Amt det til dobbelt brug:

Villaen forsvandt 1964 i forbindelse med udvidelse af krydset Ringstedgade - Rådmandshaven. Kapellet m.m. blev revet ned 1969.

hjørnet overfor, Ringstedgade26, Farimagsvej 1, byggede Knudsens kollega, sygehusoverlæge Lorentz Lorck* 1880 sin villa. Den blev 1913 overtaget af grosserer Wilh. Smith*. Den blev revet ned 1963.

53