Axeltorv 3

gården 1897
af ann. i Næstved Avis 16/6 1897 og senere

om- eller nybygget til 2 etager med høj gavl mod Torvestræde 1851/52 eller kort før af murermester Mathias Petersen* for høker og beværter Peter Petersen*. Torvestræde 1 (t.h.) var i udgangspunktet sidehus til naboen Axeltorv 3 blev bygget etapevis i løbet af 1800-tallet som enetages længe. 1878 ombyggede murermester F.C. Sauer* det for købmand Borella så at der blev to butikker til udlejning.

Høker Peter Petersen* ejede og boede i gården 1828 - 1874, fra senest 1840 også med værtshus, fra senest 1856 under navnet Skandinavien. Petersen solgte 1874 til Hans Chr. Iversen* der 1877 flyttede tværs over torvet til nr. 9 og tog navnet Skandinavien med sig.

Så fulgte mere end et århundrede med trikotage, manufaktur og konfektion:

NT 11/12 1902
NT 11/12 1902

1877-82 Fritz Borella der privat boede på 1. sal, tilflyttet fra Kirkestræde 3, Kirkepladsen 3. Han ejede stadig gården 1911. Derefter Vett & Wessels Udsalg 1882-1929, fra 1925 under navnet Magasin du Nord. Det var blot en licens, butikken var lokalt ejet:

Fra 1929 havde Rasmus Nielsen Herremagasinet her, tilflyttet fra Jernbanegade 3. Efter hans død 1961 overtog naboen Egon Petersen (nedenfor) det og videreførte det til op i 1993, ved en forretningsfører: o. 1970 Aa. Dan Petersen, fra 1/10 1985 Knud Petersen, indtil da leder af Tina Børnetøj, Ramsherred 31, også ejet af Egon Petersen.

I Torvestræde 1 var fra 1929 Strømpemagasinet i et lille lokale t.h. Det blev 1931 overtaget af nævnte Egon Petersen og bredte sig efterhånden til hele huset. Fra 1946 til mindst 1981 var disponent Grethe Larsen daglig leder. Forretningen var her stadig i 1995, men må være lukket samme år eller kort efter.

Brødrene Petersen var et fænomen i Næstveds manufaktur- trikotage- og konfektion. 1947 åbnede Gunnar Petersen herrekonfektionsforretningen Bristol i Vinhusgade 4 der også voksede i mange år. Egon Petersen overtog 15/2 1961 også Herremagasinet i nabohuset (ovenfor). I Herremagasinet var Aa. Dan Petersen forretningsfører, hos Tina Knud Petersen der efter lukningen fortsatte i Herremagasinet.

T.v. var der Næstved Optik o. 1933-46, i det mindste fra 1939 ved Svend Wassmann.

Axeltorv 3
23/6 2010 kl. 17.07 © pelo

1956 lod købmand Egon Petersen Torvestræde 1 ombygge og forhøje med en etage ved arkitekt- og ingeniørfirma Friis-Jensen & Jørgensen (planer 1953-).

Kæden Synoptik åbnede sin filial her 1/9 1994.

261, gl. 141