Axeltorv 6

Axeltorv 6-7, 1863
1863, trods teksten, tegning af arkitekt Sophus Petersen

t.v., opr. baglænge til det middelalderlige stenhus mod Kirkepladsen, Gøyernes Gård. Her mod torvet stod 1682 en bindingsværkslænge, 13 fag, 2 etager. De var forbundet med sidelænger, den mod Pølsen t.v. med indvendige svalegange. Længen mod torvet her fik grundmuret facade mellem 1818 og 1827 for konditor Hansen*. Ombygninger 1835 for samme og 1855 for købmand H.Aa. Hansen* skabte vel fronton og diskret fremhævede fløje, først kendt fra tegningen ovenfor. Det regnedes så mest som forhus, men der regnedes også jævnligt med 2 forhuse, således endnu folketællingen 1925.

Konditor og brændevinsbrænder Niels Hansen* ejede gården senest 1812 og drev virksomhed her - død 1836. Hans søn og svend Carl Christian Hansen* videreførte den, men flyttede 1838 over i Axelhus. Værtshusdriften i kælderen her fortsattes af andre

Tobaksfabrikant Carl Henrik Knudsen* begyndte sin virksomhed her 1842. 1845 bor han her med kone, tre børn, to tjenestepiger, en ugift svend og en lærling; en ældre svend bor for sig selv i ejendommen. 1850 har parret fire børn, to tjenestepiger, en svend og to lærlinge. Produktionen forgik iflg. mundtlig overlevering i et kælderrum et sted i gården, men Knudsen havde også butik her mod torvet. 1854 flyttede familien og virksomheden skråt over torvet til nr. 11. Men her var stadig eller igen tobaksvirksomhed, 1860-70 ved tobaksfabrikant Adolph Ulrik Bott.

1842 købte købmand Holger Aagaard Hansen* ovre i nr. 8 gården af Det venskabelige Selskab og flyttede herover. 1845 omfattede hans husstand familien, handelsbetjent, lærling, 2 karle og 2 piger. Senere overlod han forretningen eller en del af den til andre:

Men Holger Hansen blev boende i gården, o. 1860-70 mod Kirkepladsen. Han ejede den - død 1872, hans enke Sofie Amalie til kort før død 1891.

Satterups forretning 1883
fra ann. i Næstved Avis 9/10 1883 og senere

1868 åbnede Aagaard Hansens* kommende svigersøn Chr. Satterup* forretning med støbegods og isenkram her. Satterup boede i forhuset, først i stueetagen, o. 1901-06 på 1. sal, med familie, 1901 også 2 kommiser, lærling, 2 tjenestepiger og en karl, 1906 kommis, 2 tjenestepiger og en karl. Hans forretning spændte vidt. At han i høj grad betjente oplandet, viser hans tilbud på Hyppeplove og Leer (1895). Han reklamerede også med Galanterivarer & Bygningsbeslag, Børnevogne, Børnemøbler, Salonbøsser og Pistoler, Revolvere, Krudt og Ladninger. Ved den tid blev også cykler en stor vare. Satterups butiksfacade bredte sig også til facadens højre parti.

NT 24/3 1906
NT 24/3 1906

Beværtningen fortsatte i Satterups Kjælder hvor beværteren, o. 1890-1901 Hans Mortensen, også boede med sin husstand.

Satterups gård 1892
fra ann. i NT 29/11 1892 og senere

1878 erstattede enkefru Hansen den diskrete fronton med en rigtig frontispice med trekantet tympanon. Gøyernes Gård blev til Satterups* Gård selv om han først købte den af sin svigermor 1891, få uger før hendes død - for 50.700 Kr. og Forbehold af et Værelse for Livstid (NA 12/5 1891). Stueetagens vinduer blev erstattet af store butiksruder, først rundbuede.

Cigar- og tobaksforretningen fortsatte også, 1870 - mindst 1883 ved tobakspinder Mads Jensen.

I venstre facadeparti drev cand.pharm. Edvard Schou* forretning 1892 - 1909. Tegningen her er fra hans annonce. Han reklamerede som Urtekræmmer og Delikatesser, men også Materialhandel, Medicinalhandel og Kolonialhandel. Sortimentet omfattede cigarer, vin, spirituosa, krydderier, salver og vaskesvampe. Privat boede han i sidehuset mod Pølsen, senere også i en del af huset mod Kirkepladsen, med familie. 1901 også 2 tjenestepiger, 1906 kommis og tjenestepige. Han og forretningen flyttede 1909 til det nye Torvestræde 11, 1925 til Dania. Nu er den i Ringstedgade 2A.

NT 3/3 1909
NT 3/3 1909
Satterups gård ca. 1910
Kn. Knudsen, ca. 1910, starbas.net N-B 3664

1899 fik huset fremrykket stueetage der gav plads til smalle altaner på sidepartiernes førstesal, med smedejernsgitre og hjørnestolper med plantekrukker. Samtidig blev butikkernes vinduer og døre moderne firkantede. Tilbygningen var, helt eller delvis, betalt af kommunen:

Ved årsskiftet 1898/99 aftalte byrådet med købmand Ferdinand*, den nye ejer af nabogården t.h., at facaden til hans nye forhus rykkede 4 fod tilbage mod Kirkestræde og tilsvarende frem mod Axeltorv. Satterup* var ked af at få en Aftrædelseskrog for Publikum og protesterede mod denne formindskelse af hans ejendoms værdi og forlangte erstatning for Krænkelse af Ejendomsretten. Han forlangte ca.6000 kr. til at bygge en Veranda foran hans Ejendom så at facaderne igen kom på linje. Byrådets formand, borgmester Dithmer i mødet 6/4 1899: retsligt Krav paa noget som helst havde Satterup ikke, men maaske man af Billighedshensyn burde yde ham en Erstatning. 4/5 vedtog byrådet med 6 stemmer mod 5 at give ham 2000 kr., man var jo blandt venner og ligemænd.

Satterup ejede gården - død 1914. Enkefru Meta Satterup ejede den til mindst 1925 og boede o. 1916-25 i det gamle forhus mod Kirkepladsen. Datteren, enkefru Charlotte Satterup Nielsen, ejede så gården og boede sst. - død 1942. Hendes søn, købmand Arne Satterup, Sorø, arvede gården. Han solgte den 1949 til A/S Gøyernes Gaard der rev den ned 1957 og året efter erstattede den med den nye Gøyernes Gård.

1909 solgte Satterup forretningen. Hans efterfølgere: Fra 1909 Lorentz Nielsen, der igen solgte til A. Rud Haagensen 1914. Begge kaldte sig C. Satterups Efterf. og forretningen blev sikkert stadig kaldt Satterup(s). Hans navn blev stående på facaden husets tid ud. 1933 overtog DANSK SVENSK STAAL A/S den. Haagensen fortsatte som leder til nytår 1935 fulgt af Vilhelm Knippel -1948. Op til nedrivningen modsatte forretningen sig opsigelsen, og der skulle en dom til at få den til i april 1957 at flytte til Kirkestræde 2 hvor den fortsatte til midt i 1990'erne.

Beværtningen fortsatte i Satterups Kjælder hvor beværteren også boede med sin husstand: o. 1916 Anton Julius Kalum, tidligere i nr. 7, der (som forgængerne) boede her i kælderen med kone og 2 sønner hvoraf den yngste, Regner (f. 1909), siden blev Næstveds borgmester - men da skrev han efternavnet med C.

Cigar- og tobaksforretningen fortsatte også:

I lokalet t.v., tidl. Edv. Schous, fulgte

Ovenpå:

De 2 sidstnævnte etablerede sammen med tobakshandler Knippel m.fl. A/S Gøyernes Gaard der 1949 købte gården, fra samme år projekterede arkitektfirmaet en ny. Næstved Tidende: den vil blive en Pryd for Axeltorvet i Modsætning til det nuværende. Debatten samlede sig om det gamle forhus mod Kirkepladsen. Axeltorv 6 blev revet ned i sommeren 1957. De 3 konsortiemedlemmer flyttede ind i den nye Gøyernes Gård.

202, gl. 143(a)