Hotel Dania ca. 1900

Hotel Dania 1910-
1910 eller kort efter, postkort

Ringstedgade 1 (t.h.). 2 tidligere forhuse i bindingsværk blev ombygget til 2 etager grundmur, omtrent som på fotoet, 1851-54 for enkemadam Juliane Bagger* overfor. Knækket i facaden viser grænsen mellem de 2.

Der var en skiftende masse af side- og baghuse. 1896-97 lod fru Baggers svigersøn prokurator Thomsen* arkitekt Fr. Wilsbech* erstatte det gamle baghus med et nyt i 2 etager med værelser, spisesal og mødesal.

Købmand Jacob Bagger* overfor købte gården 1826. 1837 var han også Klubvært, antagelig her. 1840 var han flyttet herover, nu som restauratør. Senest 1845 har hans enke Juliane Bagger* overtaget virksomheden. 1851 fik hun tilladelse til at drive gæstgiveri med staldrum og vognremise. Ombygningen (ovenfor) var vel et resultat, Ny Gjæstgivergaard nævnes senest 1858. Fra samme år forsøgte enkemadam Bagger at sælge eller udleje gården og virksomheden. 1861 bortforpagtede hun gæstgiveriet til sin svigersøn Georg Diad* der flyttede herover fra Helliggejst. 1873 afhændede fru Bagger gården til en anden svigersøn, prokurator Thomsen* overfor. Diad flyttede til Kirkepladsen 12 hvor han åbnede restauration og frokoststue.

Fru Bagger og Diad havde bortforpagtet kælderstuen

NT 7/9 1874
NT 7/9 1874

Thomsen moderniserede lokalerne til et Provinds-Hotel af første Rang og genåbnede 8/9 1874 under navnet Hotel Dania. Driften bortforpagtede han samlet eller deelt.

NT 19/12 1874
NT 19/12 1874

Forpagtningen foregik i 2 lag: hotel og kælderstue med stald. Forpagterne skiftede tit, flere gik fallit. Udpluk:

NT 20/10 1888
NT 20/10 1888
NT 22/4 1908
NT 22/4 1908

1908 købte nævnte Hans Nielsen gården og hotellet som han drev - 1919. Han boede her med familie og ansatte. I de sidste år var her måske kun restaurationen tilbage. Hotellet med bygninger gik på tvangsauktion 1925.

Her var også diverse erhverv:

Ringstedgade 1 1932
1932, starbas.net N-B 7731

Ved tvangsauktionen 1925 blev bygningerne overtaget af et konsortium af boghandler E. Larsden Demuth* (udtrådt 1927) og købmændene Johs. Clausen*, Otto Nøglebæk og Peter "I.V." Andersen*. Det ombyggede straks forhuset til et forretningshus, Etablissementet Dania. Her kom nye butikker:

1953 købte et nyt konsortium af 3 lejere, slagtermester Christensen, modehandler Hendriksen og vaskeriejer Løwe, huset. Da var Parallelvejen, nu Rådmandshaven, planlagt. Den blev taget i brug 1955, da også en P-plads bag Dania blev planlagt. 1957-58 blev huset revet ned og erstattet af det gadegennembrud der fra september 1991 hedder Dania, og af de to huse der flankerer det, nuværende Dania 3-5 og Dania 2-8.

147, gl. 110 (t.v.), 109 (t.h.)