Østergade 13-21

ccccc
11/9 2001 kl. 12.40 © pelo

Kun nr. 13-15 (bagest) er fra perioden. Nr. 17-19 er nyere, nr. 21 ældre. Alligevel har husrækken udpræget biedermeierpræg. Næstved fik aldrig et ægte klassicistisk gadebillede som det skete i dele af København.

I den brede indkørsel til nr. 17 (ud for cyklisten) lå indtil 1947 et bindingsværkshus fra ca. 1650, halvdelen af det tidligere forhus. Et nyt forhus er nu bygget:

Rebslagergaarden
2/2 2021 kl. 12.49 © pelo

Rebslagergaarden

Østergade 15B-R, bygget 2018-20, også baghuse, boliger, A. Brandelev Ejendomme efter tegninger af William Tolstrup arkitekter. Byggeriet må være opkaldt efter det rebslageri Fr. Chr. Schiøtte drev her 1866-76. Forhuset respekterer byggelinje og -højde, ikke noget skalaproblem her.