Østergade 18

Østergade 18
ca. 1910, postkort, udsnit

hjørnet af Sortebrødrestræde (t.h.) havde forhus i 19 fag bindingsværk, 1 etage. Det blev afløst af det nuværende grundmurede med diskret fremhævede fløje i etaper 1844 - ca. 1850, især 1848 for Fr. Hansen Erch*.

Løjtnant, brændevinsbrænder Frederik Hansen Erch* købte gården 1827 og boede her 1834. 1845 havde han overladt brænderiet til Hans Johan Hansen, det synes nedlagt kort efter. 1845 var Frederik Hansen buntmager. Han husstand bestod det år af kone, tre børn, to syersker og en tjenestepige. Fra midt i 50'erne kaldte han sig kasketmager. Han boede her - død 1864, enkefru Marie "Signe" Hansen lukkede forretningen 1868 med boede her stadig 1880.

Svigersønnen, isenkræmmer Ferdinand Bonnesen drev forretning 1883 - mindst 1889. Han ejede gården 1882/83 - mindst 1911, men 1890 havde han skiftet branche og var blevet forsikringsagent.

Købmand Frederik Edvard Christensen var her fra 1853, men gik fallit og døde 1856. Marts 1857 åbnede C. Wildt* & Comp. i hans tidligere butik. Christensen havde været altsælgende, Wildt specialiserede sig i manufaktur og klæde. Christoffer Wildt overtog 7/11 1868 købmandsforretningen i Bryggergården, C. Friis'* Eftf., mens lillebror L. Wildt* fortsatte her under uændret firmanavn til 1883 da forretningen flyttede hen i nr. 14-16.

Nogle af lejlighederne var ganske statelige. Næstved Avis 16/4 1859: Den lejlighed som løjtnant von Voigt bebor i F. Hansens gård nr. 17 på Østergade til leje til oktober: 6 gipsede, malede og betrukne værelser, køkken med komfur og stegeovn, spise- og pigekammer, loftsrum, vaskekælder med rulle, samt brændehus og et stykke have. Godt vand haves i gården.

Også andre erhvervsdrivende lejede sig ind i forhuset:

Her er købmandsforretning siden 1883:

NT 16/10 1883
NT 16/10 1883
Østergade 18-20
1/9 2001 kl. 9.30 © pelo

Moderniseret facade 1946-47 og 49 ved arkitekt Sigurd Petersen for Blum Hansen og ved Peter Karstensen flere gange mellem 1963 og 1998.

1959 blev forretningen LH Selvbetjening, 1964 LH supermarked - hvad forskellen så er. 1968 åbnedes cafeteria på 1. sal (nu nedlagt). 1970-72 blev lokalet inddraget i supermarkedet.Da Villy Blum Hansen trak sig tilbage, blev forret­ningen ført videre af svigernevøen William Knorr fra 1975/82 - 1986. Ældre næstvedere kaldte den længe Lauritz. Den blev WIKA i 1998, Prima 2002/03. Så SuperBest, men også LH supermarked, efter indehaver Lars Holm, 2015 MENY.

sidehus

Østergade 18, sidelænge
26/7 2008 kl. 18.25 © pelo

Sidehus mod Sortebrødrestræde. Længen, bindingsværk på kampestensfundament, kan med løbende ændringer følges tilbage til 1736. Den blev restaureret i 1985 for LH supermarked. På taget, tidlige tegl, har der gennem tiden været forskellige kviste.

Den høje gavl styrtede ned under en storm oktober 1900.

1761 rummede længen bryghus, 1791 pakhus og kamre, fra senest 1791 pakhus og bryghus, fra senest 1827 med 8 fag brændevinsbrænderi. Omkr. 1867 var her værelser, kamre, køkken og farveri.

Her var mindre erhvervsvirksomheder med boliger:

NT 17/3 1877
NT 17/3 1877

til gaarden

Østergade 18-20, til gård
nok ca. 1900, E. Arnholtz, NæstvedBilleder 2007,272-23

Fr. Hansen Erch byggede fint og moderne til gaden. Til den dengang lukkede gård lod han bindingsværket stå.

Østergade 18-20, gård
25/3 2007 kl. 16.38 © pelo

Baghuse til den tidlige firelængede gård blev ryddet i 1940-erne

Vindfang t.v. tilføjet 2006 ved KFU-arkitekter, København. Sidelænge t.h. 1964 ved arkitekt Peter Karstensen efter nedrivning af en sidelænge i bindingsværk.

136, gl. 17