Riddergade 4

Riddergade 4
ca. 1890, E. Arnholtz, NæstvedBilleder 2007,273-24

Murermester Mathias Petersen* ejede gården i 1840'erne og byggede dette nye forhus, sandsynligvis ca. 1846.

Regimentskirurg og distriktslæge Lorentz Vilhelm Castenschiold* boede her senest 1840. 1845 bestod hans husstand af fruen, en søn, hans mor, 65, enke og fjolled som folketællingen ubarmhjertigt skriver, og 3 tjenestepiger. 1850 byggede han Torvestræde 3 og flyttede derhen.

1850 drev jødiske Ferdinand Wulff* købmandsforretning i nabogården t.h. Samme år købte han gården her og flyttede hertil med sin gamle far Abraham Wulff (d. 1862) der kom fra Danzig, nu Gdansk, var veteran fra napoleonskrigene, fik borgerret i Helsingør 1809, i Næstved 1847. 1860 består købmandens husstand også af faderen, 76 og enkemand, fru Emma, 2 lærlinge og 2 tjenestefolk. Beliggenheden her var fin ligefor Østergade.

1864 nedsatte Wulff sig i København med forretning på Gl. Torv. Forretningen her solgte han pr. samme dag til F. Meldahl, men Wulff ejede stadig gården 1867. Meldahl solgte pr. 1869 til Henrik Krag* fra Nykøbing Falster der samme år også købte gården som han fornyede 1901.

NT 16/4 1901
NT 16/4 1901

Ombygning betyder her nedrivning og nybygning - efter tilkøb af en bid af naboen t.v. Er de to diskrete davidsstjerner i den nye facades to cirkelrunde blændinger mon en hilsen til familien Wulff? Sandsynligvis ikke, stjernen var et yndet dekorativt motiv.

106, gl. 35