TITEL
ca. 1890, E. Arnholtz, NæstvedBilleder 2007,268-19, udsnit

Ringstedgade 15

Fra midten af 1700-tallet stod her et bindingsværkshus med port som nu, men kun i en etage. Omkr. 1850 og 1860 blev det om- eller nybygget i grundmur og forhøjet med førstesal i overkalket eller overpudset bindingsværk med klassicistisk frise mellem etagerne: 1847 for brændevinsbrænder Hartmann og 1853 for købmand Meyer.

Også her var der værtshus og brændevinsbrænderi

Så blev her købmands- og produkthandel

Ringstedgade 15
5/4 2007 kl. 12.25 © pelo

Senere skalmuret, tegl på tag erstattet af eternit 1985 for slagtermester Agner Søndergaard der også opsatte kreaturhovedet over porten og byggede til bagud 1990.

Det er det eneste hus jeg kender i bymidten, hvor indehaveren bor oven på butikken. Det var tidligere meget almindeligt.

Slagterforretningen, den eneste tilbageværende i centrum, er grundlagt 1896

NT 10/9 1896
NT 10/9 1896
NT 30/10 1896
NT 30/10 1896
48, gl. 100