Vinhusgade  13
25/5 2005 kl. 18.04 © pelo

Vinhusgade 13

hjørnet af Brogade (t.h.). Det særprægede hus, overvejende med biedermeier-præg, er bygget 1859 og 1861, frontispicen er tilføjet 1873, alt for melhandler Anders Jørgensen*. Omkr. 1876-1915 var der butiksdør i hjørnefladen og facaden stod i rå mur, senest 1917 var den pudset som nu. 2005 fik huset en tiltrængt renovering.

A. Jørgensen* begyndte ca. 1851 forretning med mel og gryn, april 1852/53 købte han gården og flyttet hertil, hvor han stadig søgte at udvide sin næringsvej. 1854 supplerede han med vildthandel, og samme år søgte han kommunalbestyrelsen om bevilling til høkerhandel, men fik afslag under henvisning til hans unge alder - det var før næringsfriheden. 1855 handlede han også med mælk og fløde, forpagtede møllen på Saltø, anlagde et bageri der og søgte kommunalbestyrelsen om bevilling til at bage og sælge rugbrød. Det år var der mangel på korn og dyrtid på brød, så bystyret svarede med et TJAH: ... saafremt det iøvrigt kunde tillades ham at bage og sælge Rugbrød heri Byen skønnede man ikke rettere end at det vilde være til Gavn for Byens Indvaanere i Almindelighed. Det indbragte kommunen en irettesættelse fra amtet der henviste til en indsigelse fra bagerne; kommunalbestyrelsens svar var en opvisning i sort snak. Resultatet blev at Jørgensen senest 1856 solgte sit brød, året efter også frugt. 1856 averterede han med sin nye karousselbane, der vil få plads på skolelærer Bendorphs mark lige op til gangstien mellem skoven og Lille-Næstved by, 1864 med Poulsberger Øl leveret af hans ølkusk. Han drev en betydelig udlejning af lejligheder og butikker. 1882 annoncerede han efter en efterfølger på lejebasis. Han boede her stadig 1901, nu som fhv. detaillist. Hans arvinger ejede gården o. 1906-39.

herreekvipering og manufaktur 1874-1974

andre

Ovenpå boede folk af det en vis stand

Vinhusgade  13
5/9 2001 kl. 8.54 © pelo

193(,192), gl. 167