Kattebjerg 5
13/9 2005 kl. 13.33 © pelo

Kattebjerg 5

bygget 1950-51 (tegninger januar 1950, indvielse 3/9 1951) ved arkitekt Urban Hansen-Reistrup* for Næstved Bio efter nedrivning af et hus af samme type som de to nabohuse. Carl Andersen murede. Næstved Tidende 3/9: Den nye Næstved Bio er et arkitektonisk og teknisk Mesterværk ... allerede fra Gaden byder Næstved Bio paa Udstyr og Rafinementer, som ikke er set bedre og smukkere nogen Steder ... Hansen-Reistrups fremragende Indsats. Næstved Bio vil frem i Tiden komme til at staa som et Monument over Arkitekt Hansen-Reistrups sikre Forstaaelse af, hvad det var muligt at skabe.

Biografen er ændret indvendig flere gange, men det ydre, granit med neonbogstaver, er uændret. Ved en ombygning 1993-95 ved arkitekt Carl Johan Nienstædt blev et butikslokale t.h. inddraget til billetkontor og der kom nye farver.

Næstved Bio er grundlagt i Jernbanegade 7 november 1906, kun to år efter hovedstadens første biograf. 1923 flyttede den til daværende Jernbanegade 11. Oktober 1940 år fik boghandler August Børner* bevillingen på den betingelse at hr. Børner inden 1. nov. 1942 i stedet for det nuværende Biografteater lader opføre et nyt og større teater. Ting ta'r tid. Instruktør og skuespiller Annelise Hovmand (d. 2016) drev Bio 1967 - 2008. 1975 købte hun huset og biografen som hun året efter ombyggede med tre sale, 1981 med fem. 1981-2002 fungerede Bio også som teater.

Bio's Foto & A.V. Center begyndte 1971 i nabohuset. 1977 flyttede forretningen ind t.h. i facaden her hvor den var -1993.

Ovenpå er der lejligheder, både erhverv og beboelse.

NÆSTVEDS BIOGRAFER

sal
21/6 2008 kl. 12.15 © pelo

79b, gl. 52