Hjultorv 8

Hjultorv 8, 1938
1938, reklame, udsnit

bygget 1936 ved arkitekterne Bendixen og Klein, København, for Industri- og Sparebanken for Næstved og Omegn. Arkitekt Ludvig Beldring var konduktør, murermester Carl Petersen hovedentreprenør.

Nedrivningen af det tidligere hus begyndte i slutningen af april 1936. Det nye hus her blev taget i brug 21/12 samme år. Banken flyttede hertil fra nr. 10. I begyndelsen var der to femværelsers lejligheder på 1. og 2. sal

og pigekamre m.m. i tagetagen. Snart efter brugte banken selv hele huset.

Hjultorv 8
11/3 2007 kl. 12.29 © pelo

En ombygning 1951 ved arkitekt Knud Andersen berørte kun det indvendige. En ombygning 1962 ved B. Brangstrups Tegnestue forlængede bankfacaden, så den dækkede hele bredden, og tilbyggede bagud i én etage. Endnu en ændring i 1990'erne flyttede indgangen hen t.v. under et nyt tympanonfelt.

1968 indgik Industri- og Sparebanken i Handelsbanken, der igen ved Den Store Bankfusion o. 1990 blev del af Danske Bank der flyttede hertil fra Axeltorv 11. 2007 blev BG Bank, den tidligere sparekasse, opslugt af Danske Bank der året efter samlede sine lokaler i nr. 18. De 2 naboer siden 1866 er smeltet sammen, huset her er ikke længere bank.

243(a), gl. 132