Kindhestegade 10
9/5 2003 kl. 11.53 © pelo

Kindhestegade 10

bygget 1939 ved arkitekt Urban Hansen-Reistrup* for fabrikant A.P. Carlsen*. Senest 1948 overtog bilforhandler Chr. Rahbek huset; hans forretning udvidede hertil. Efter hans ophør blev gennemkørselsporten t.v. lukket 1982 samtidig med udskiftning af vinduer.

Blandt beboerne:

CODAN Forsikring havde kontor her til mindst 1960, assurandør Hugo Jacobsen boede på 2. sal til mindst 1956. 1948 åbnede Herman Rasmussen A/S, Nykøbing F., Fyldepennemagasinet her. Det blev 1953 overtaget af Jørn Schytte. Han flyttede 1/12 1955 til Ringstedgade 10.

en tysker

Juni 1939 åbnede Herman Albert Larsson og fru Rigmor frisør- og skønhedssalonen Maison Larsson i det vel knap færdige hus hvor de også fik lejlighed. Han var tysk statsborger og nazist. I september 1942 blev forretningens ruder knust 2 gange, fulgt op af trusselsbreve. I skattebogen 1943 lod han sig opføre som Herm. Larsson auch Segermann. Samme år meldte han sig til den paramilitære Organisation Todt og blev sendt til Norge. Dermed var han ude af Næstved, men nok ikke af Danmark: Januar 1946 blev han udvist.

bagside
17/8 2002 kl. 16. © pelo

152, gl. 115